****************************************************************************************************************************************************************************

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.post77.plwww.post77.plwww.post77.plwww.post77.plwww.post77.plwww.post77.plwww.post77.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.post77.plwww.post77.plwww.post77.pl* * * Sprawdź Informacje o IMPREZACH i KONTAKTACH

.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Szukając Przyczyn Przeczytaj Linki Opisujące Temat - Obiekt bez ich Otwierania !

Wyszukiwarka Tematów * Szukaj np : budowa rozrusznika, czujnik Halla, spalanie detonacyjne (wyszukiwarka Google powiązana z witryną DiaAut).

Oferta Reklam w Serwisie www.diaaut.home.pl * Blog

Elementy  *  SPI  *  MPI  *  GDI  *  EDC  *  EOBD  *  LPG  *  Akumulator  *  Rozrusznik  *  Alternator  *  Zapłon  *  Autor  ***********  Reklama

****************************************************************************************************************************************************************************

Sposoby Lokalizacji Uszkodzeń Układów - Systemów Wtryskowych Silników Spalinowych

Opisy Uszkodzeń Silników Spalinowych * Naprawy Samochodów

Opisy Układów - Urządzeń * Autodata * VAG

Otwórz Katalog Filmów Powiązanych z Motoryzacją

Szukając Przyczyn Przeczytaj Linki Opisujące Temat - Obiekt bez ich Otwierania !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat Strony :

Słownik Motoryzacyjny * Angielski


Air Conditioner Magnetic Clutch * Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora * Klimatyzatory montowane
w samochodach są przeważnie napędzane przez silnik za pośrednictwem paska klinowego. W celu zapewnienia
możliwości odłączenia napędu kompresora jest on wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. Ten rodzaj sprzęgła
stosowany jest z powodu łatwości włączania go przy pomocy sygnału elektrycznego.

Kontakt :

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
FILMY *** Imprezy * Usługi * Kontakty

Słownik * Motoryzacja * Angielski

 

Wyszukiwanie :  CTRL + F

 

 

AAAAAAA

Ampere

Amper

Jednostka miary natężenia prądu elektrycznego układu SI.

>>>

Auxiliary Air Control

Sterowanie dodatkowym powietrzem

System sterujący dostarczaniem dodatkowej dawki powietrza do kolektora ssącego, System działa do momentu osiągnięcia

przez silnik normalnej temperatury pracy. Dostarczanie dodatkowego powietrza wynika z potrzeby podniesienia obrotów

biegu jałowego oraz utrzymania właściwego składu mieszanki podczas nagrzewania silnika.

>>>

Auxiliary Acceleration Pump

Pomocnicza pompa przyspieszenia

Pompka wstrzykująca do strumienia powietrza określona dawkę paliwa. Stosowana jest przy gaźnikowym zasilaniu silnika.

Podczas gwałtownego otwarcia przepustnicy występuje różnica prędkości powietrza w gardzieli i wysysanego paliwa.

Powoduje to zubożenie mieszanki paliwowej i brak reakcji silnika lub jego nieregularna prace. W momencie otwarcia

przepustnicy następuje uruchomienie pompki i wyrównanie składu mieszanki, co powoduje brak zakłóceń w pracy silnika.

Stosuje sie dwa rodzaje pompek: przeponowa i tłoczkowa.

>>>

Auxiliary Air Valve

Zawór dotykowego powietrza

Zadaniem zaworu jest dostarczanie dodatkowego powietrza do kolektora ssącego w okresie nagrzewania silnika. Zawór

umieszczony jest w kanale obejściowym przepustnicy. Efektem działania zaworu jest podniesienie obrotów biegu jałowego,

co nie dopuszcza do gaśnięcia silnika przy pracy na niskich obrotach. Zawór pozostaje otwarty tylko w czasie nagrzewania

silnika. Po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury oraz podczas rozruchu jest on zamknięty. Zawór jest sterowany

za pomocą bimetalowej sprężyny. Element bimetalowy podgrzewany jest jednocześnie przez ciepło silnika oraz

przepływający przez niego prąd elektryczny. Po nagrzaniu bimetalu zawór zostaje zamknięty i obroty biegu jałowego

wracają do normalnej wartości. Podczas pracy nagrzanego silnika bimetal jest wciąż podgrzewany prądem elektrycznym, aby

podwyższyć pewność zamknięcia zaworu. Stosowany jest przy wtryskowym zasilaniu silnika.

>>>

After Bottom Dead Centre

Po dolnym zwrocie tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka względem cylindra. Nazwa dotyczy pozycji po przejściu punktu, w

którym tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze. Czasem używana jest nazwa "dolny martwy punkt".

>>>

ABS

Antilock Breaking System

Układ przeciwblokujący hamulców

Elektroniczny system Zapobiegający blokowaniu kól pojazdu podczas hamowania. Pozwala na uzyskanie maksymalnej siły

hamowania w dowolnych warunkach drogowych. Umożliwia to zachowanie pełnej sterowności pojazdu w czasie hamowania,

ponieważ nie dopuszcza do poślizgu kół. Zasadnicze elementy systemu to czujniki umieszczone w kotach, elektroniczny

system sterujący oraz zawory ograniczające ciśnienie w poszczególnych sekcjach układu hamulcowego.

>>>

Air Bypass Valve

Zawór bocznikujący powietrza

Sterowany pneumatycznie lub elektrycznie zawór bocznikujący turbinę turbosprężarki w kolektorze dolotowym. Zadaniem

zaworu jest zmniejszenie ciśnienia panującego w przestrzeni pomiędzy turbosprężarka a przepustnica. W momencie

gwałtownego zmniejszenia prędkości obrotowej silnika (np. hamowanie silnikiem, zgaszenie silnika) turbina turbosprężarki

powoduje wskutek swojej bezwładności wzrost ciśnienia powietrza w kanale dolotowym. W ten sposób powstaje fala

uderzeniowa, która likwidowana jest poprzez otwarcie zaworu bocznikującego.

>>>

AC

Air Conditioning

Klimatyzacja

Popularna nazwa klimatyzatora wnętrza kabiny pojazdu. Klimatyzacja umożliwia utrzymanie we wnętrzu pojazdu odpowiedniej

temperatury (także niższej niz. zewnętrzna). Klimatyzator składa sie ze sprężarki, układu sterującego, wymiennika ciepła

i parownika. Obecnie zaczyna być traktowana nie jako luksus, lecz jako element podnoszący bezpieczeństwo czynne pojazdu.

Badania potwierdzają, ze podwyższona temperatura we wnętrzu pojazdu obniża sprawność kierowcy.

>>>

AC

Anernating Current

Prąd przemienny

Skrót nazwy określającej prąd przemienny. Prąd przemienny charakteryzuje sie zmiana wartości i znaku napięcia w czasie.

W instalacji samochodowej prąd przemienny praktycznie nie występuje z wyjątkiem uzwojeń prądowych w alternatorze, który

jest prądnica trójfazowa prądu przemiennego.

>>>

Air Cleaner

Filtr powietrza

Element filtrujący w którym zasysane z otoczenia powietrze, służące do tworzenia mieszanki paliwowej w silniku, jest

oczyszczane z cząsteczek stałych.

>>>

Air Conditioner Magnetic Clutch

Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora

Klimatyzatory montowane w samochodach są przeważnie napędzane przez silnik za pośrednictwem paska klinowego. W celu

zapewnienia możliwości odłączenia napędu kompresora jest on wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. Ten rodzaj

sprzęgła stosowany jest z powodu łatwości włączania go przy pomocy sygnału elektrycznego.

>>>

Automatic Code Reader

Automatyczny czytnik kodów

Skrót nazwy urządzenia diagnostycznego służącego do odczytu tzw. kodów usterek zgromadzonych w pamięci systemu

sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, elementami zawieszenia lub układem ABS.

Przepływ informacji odbywa sie za pośrednictwem specjalnego złącza diagnostycznego, do którego dołączany jest czytnik.

Każda z firm produkujących systemy sterujące posiada swój własny, oryginalny typ czytnika.

>>>

Air Charge Temperature (sensor)

Czujnik temperatury powietrza w układzie ssącym

Czujnik ten dostarcza informacji o temperaturze powietrza zasysanego przez pracujący silnik. Temperatura powietrza

mierzona jest przed przepustnica, aby system sterujący układem wtryskowym mógł prawidłowo kalkulować dawkę dostarczanego

paliwa. Obliczanie masy powietrza dostarczanego do silnika musi uwzględniać jego gęstość, która określa sie na podstawie

jego temperatury.

>>>

Air Control Valve

Zawór sterujący powietrzem

Elektrozawór stosowany w silnikach doładowywanych sprężarka mechaniczna. Steruje on dopływem powietrza atmosferycznego

do przewodów odpowietrzających sprężarki. Dzięki okresowemu wyrównywaniu ciśnienia unika sie wycieków oleju ze sprężarki

oraz wyciskania smaru z łożysk.

>>>

A/D

Analog to Digital Converter

Przetwornik analogowo cyfrowy

Podzespół elektroniczny, w którym sygnał analogowy z czujnika pomiarowego jest zamieniany na sygnał cyfrowy. Zamiana

sygnału analogowego na cyfrowy umożliwia współprace komputerowego systemu sterującego z czujnikami umieszczonymi w samochodzie.

>>>

Automatic Enrichment Device

Automatyczne urządzenie wzbogacające

Urządzenie stosowane przy gaźnikowym zasilaniu silnika. Jego zadaniem jest dostarczenie dodatkowej porcji paliwa przy

pracy silnika z całkowicie otwarta przepustnica lub maksymalnym obciążeniem. Urządzenie sterowane jest zazwyczaj pneumatycznie.

>>>

Air Fuel Ratio

Stosunek powietrza do paliwa w mieszance paliwowej

Współczynnik określający stosunek wagowy powietrza do paliwa w mieszance paliwowej dostarczanej do silnika. Wartością

optymalna ze względu na ekonomikę zużycia paliwa, proces spalania oraz działanie katalizatora jest 14,7. W takim

przypadku mówimy o mieszance stechiometrycznej. Powyżej tej wartości mówimy o mieszance ubogiej, a poniżej o mieszance

bogatej. Należy dodać, ze obecnie zaczynają być wdrażane silniki zasilane znacznie uboższymi mieszankami (AFR nawet do 40).

>>>

Air Flow Sensor

Przepływomierz powietrza

Podzespół układu wtryskowego służący do określania ilości powietrza przepływającego przez kolektor wlotów . Czujnik

przepływomierza umieszczony jest pomiędzy filtrem powietrza a przepustnica. Informacja o ilości przepływającego

powietrza jest bardzo ważnym parametrem wpływającym na kalkulacje ilości dostarczanego przez wtryskiwacze paliwa,

ponieważ umożliwia określenie stopnia obciążenia silnika (przy jednoczesnym pomiarze prędkości obrotowej silnika).

Najczęściej stosowane są dwa rodzaje przepływomierz : 1.przeplywomierze z ruchomym skrzydełkiem: W kolektorze wlotowym

umieszczona jest zwężka, za która umocowane jest ruchome skrzydełko. Jest ono odchylane przez strumień przepływającego

powietrza, a kąt odchylenia jest proporcjonalny do ilości przepływającego powietrza. Kąt ten mierzony jest czujnikiem

potencjometrycznym, sprzęgniętym z osią. Wada takiego rozwiązania są zwiększone opory przepływu powietrza i

występowanie części ruchomych. Ten typ przepływomierza określa objętościowe natężenie przepływu powietrza (m3/h).

2.przeplywomierze z "gorącym drutem": W kolektorze wlotowym umieszczony jest drut podgrzewany prądem do ok. 120 stopni

Celsjusza. Jednocześnie drut jest chłodzony przez przepływające powietrze. Zmiana temperatury drutu, a także jego

oporności żależy od ilości przepływającego powietrza. Jest to wykorzystywane przy obliczaniu ilości, a ściśle, masy

powietrza dostarczanego do silnika. Ten rodzaj przepływomierza nie posiada części ruchomych, a także nie wprowadza

oporów przy przepływie powietrza, a jego sygnał jest proporcjonalny do masowego natężenia przepływu powietrza (kg/h).

Rzadziej spotykane rozwiązanie to przepływomierz wirowy. Jest on spotykany w samochodach Mitsubishi. Strumień powietrza

z filtra jest porządkowany przez kierownice powietrza, a następnie kierowany na poprzecznie umieszczony pręt metalowy.

Wynikiem tego jest powstawanie wirów powietrza. Zawirowania powietrza przechodzą pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

ultradźwięków, powoduje ich tłumienie. Częstotliwość zmian natężenia ultradźwięków jest proporcjonalna do objętościowego

natężenia przepływu powietrza (m3lh). W samochodach Toyota również stosowany jest przepływomierz wirowy (Karana).

Różnica polega na tym, ze zawirowania powietrza powodują ruch listka błyszczącej folii (zwierciadełka). Detekcja drgań

odbywa sie za pomocą transoptora (dioda elektroluminescencyjna współpracująca z fototranzystorem).

>>>

Air Injection Reactor System

System wtrysku powietrza do spalin

Samochody wyposażone w katalizator utleniający lub w katalizatory: utleniający i redukujący, połączone szeregowo,

wymagają dostarczania do spalin powietrza. Ma to na celu ułatwienie reakcji utleniania, w wyniku której węglowodory

zamieniane SA na parę wodna, a tlenek węgla na dwutlenek węgla. W przypadku szeregowego połączenia katalizatora

redukującego i utleniającego powie-trze dostarczane jest tylko do katalizatora utleniającego. Źródłem powietrza

dostarczanego do katalizatora jest dmuchawa rotacyjna, napędzana przez silnik pojazdu.

>>>

AIS Air Induction System

System :zasysania powietrza do spalin

System stosowany w samochodach wyposażonych w katalizator utleniający lub w katalizatory: utleniający i redukujący,

połączone szeregowo. Zadaniem systemu jest dostarczanie dodatkowego powietrza do katalizatora utleniającego.

Dostarczanie dodatkowego powietrza ma na celu ułatwienie reakcji utleniania składników spalin. System działa bez pompy

powietrza, wykorzystując jedynie pulsujące podciśnienie panujące w kolektorze wydechowym. W najnowszych silnikach z

katalizatorem trójdrożnym system taki działa tylko przy rozruchu i przez krótki czas po nim. Zadaniem jego jest w tym

wypadku wywołanie szybszego nagrzania katalizatora i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.

>>>

Automatic Idle Speed Motor

Silnik regulacji obrotów biegu jałowego

Silnik ten steruje położeniem spoczynkowym przepustnicy w kolektorze wlotowym. Poprzez zmianę położenia spoczynkowego

przepustnicy możliwa jest regulacja i utrzymanie na stałym poziomie obrotów biegu jałowego silnika. Położenie

spoczynkowe zmienia sie ze zmiana temperatury silnika oraz jego obciążenia na biegu jałowym np. przez pracujące

odbiorniki elektryczne. Do ustawiania przepustnicy stosuje sie silniki typu krokowego lub silnik prądu stałego,

wyposażony w odpowiednia przekładnie. Silniki są sterowane bezpośrednio z systemu sterującego układem wtryskowym.

>>>

Air Induction Valve

Zawór powietrza zasysanego

Zawór zasysanego powietrza reguluje dopływ powietrza do katalizatora utleniającego. Stosowany jest w systemach zasysania

dodatkowego powietrza do spalin. Umiejscawia sie go pomiędzy filtrem powietrza a katalizatorem. Za jego działanie

odpowiedzialny jest system sterujący układem wtryskowym.

>>>

Assembly Line Diagnostic Link

Złącze diagnostyczne

Nazwa złącza diagnostycznego systemu sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja,

elementami zawieszenia lub układem ABS. Do złącza podłączony może być czytnik kodów usterek wyżej wymienionych systemów

lub urządzenie testujące system sterujący.

>>>

Air Pump

Pompa powietrza

Pompa dostarczająca powietrze do katalizatora utleniającego. Stosowana jest w systemach wtrysku powietrza do spalin.

Najczęściej jest to dmuchawa rotacyjna, napędzana przez silnik pojazdu.

>>>

Accelerator Pedal

Pedał przyspieszania

Element regulacyjny, za pomocą którego kierowca zmienia położenie przepustnicy w kolektorze wlotowym lub dawkę

wtryskiwanego paliwa w silniku ZS. Umożliwia to kierowcy regulacje prędkości jazdy. Tradycyjny pedał przyspieszenia

połączony jest mechanicznie z przepustnica, lub pompa wtryskowa. W elektronicznych pedałach przyspieszenia położenie

przepustnicy sterowane jest przy pomocy silnika elektrycznego, a pozycja pedału jest mierzona przez elektroniczny

czujnik położenia.

>>>

Anti Roll Stabilisation

System ograniczenia przechyłów bocznych

Elektroniczny system współpracujący z hydraulicznym nastawnikiem, umieszczonym pomiędzy rama samochodu a stabilizatorem.

Układ ma za zadanie zmniejszenie przechyłów bocznych w samochodach ciężarowych. Jest opracowywany przez firmę Mercedes Bez.

>>>

Anti Slip Control

System przeciwpoślizgowy

>>>

ASR

Automatic Stability Regulation

Automatyczna regulacja stabilności jazdy

System elektroniczny zapobiegający poślizgowi kól napędowych w trakcie ruszania, przyspieszania, a także podczas jazdy

na zakrętach oraz po niejednorodnych nawierzchniach. W sytuacji, gdy następuje poślizg któregokolwiek z kól, uruchomiony

zostaje system, który może indywidualnie go przyhamować. Możliwe jest zmniejszenie momentu obrotowego silnika (odcięcie

paliwa, zmiana dawki paliwa). Niektóre układy mogą również blokować mechanizm różnicowy lub zmieniać rozdział momentu

napędowego na prawa i lewa półoś. Umożliwia to ruszanie samochodem z maksymalnym przyspieszeniem, zapewnia stabilna

jazdę przy zmiennych warunkach drogowych, a także chroni opony przed nadmiernym zużyciem. Najczęściej układy te są

montowane wraz z układem ABS,

>>>

AT

Automatic Transmission

Automatyczna skrzynia biegów

Cześć zespołu napędowego samochodu pośrednicząca w przenoszeniu napędu z silnika na Kola jezdne pojazdu. Jest to

przekładnia o zmiennym przełożeniu (najczęściej czterostopniowa), w której zmiana przełożenia odbywa sie automatycznie

bez udziału kierowcy. Występują przekładnie sterowane całkowicie mechanicznie oraz sterowane osobnym elektronicznym systemem.

>>>

Active Torque Control System

System aktywnej regulacji momentu obrotowego

Elektroniczny system sterujący, zastosowany w hybrydowym napędzie wodorowo-elektrycznym, opracowanym przez firmę Mazda.

Odpowiedzialny jest za współprace silnika wodorowego z elektrycznym. Steruje procesem odzyskiwania energii podczas

hamowania, a także zwiększania momentu obrotowego napędu poprzez jednoczesna prace silnika elektrycznego i wodorowego.

>>>

After Top Dead Centre

Po górnym zwrocie tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji po górnym zwrocie tłoka, tzn.

momentu, gdy tłok osiąga w cylindrze swoje najwyższe położenie. Czasem używana jest nazwa "górny martwy punkt".

>>>

Automatic Transmission Fluid

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Specjalny olej mineralny używany do napełniania automatycznych skrzyń biegów. Główne zadania tego płynu to; przenoszenie

momentu napędowego w przekładni hydrokinetycznej, sterowanie sprzęgłami i hamulcami przekładni planetarnych, smarowanie

i chłodzenie elementów ruchomych.

>>>

Actuator Test Mode

Tryb testu elementów wykonawczych

Nazwa trybu pracy czytników kodów, w którym testowi podlegają elementy wykonawcze układu wtryskowego, takie jak np.

pompa paliwa, silnik krokowy przepustnicy czy wentylator. Dzięki temu możliwe jest testowanie poszczególnych podzespołów

bez uruchamiania silnika.

>>>

Active Valve Train

Aktywne sterowanie zaworami

Nazwa projektu konstrukcji napędu i regulacji faz rozrządu opracowanego przez firmę Lotus. Wdrożony w silniku

eksperymentalnym układ rozrządu zapewnia ciągła regulacje faz oraz skoków zaworów. Silnik nie posiada tradycyjnego walka

rozrządu, a poszczególne zawory sterowane są siłownikami hydraulicznymi dwustronnego działania. Całością kieruje

mikroprocesorowy system sterujący.

>>>

All Wesl Drive

Napęd na wszystkie koła

Nazwa konstrukcji samochodu, w której napęd przekazywany jest na wszystkie koła pojazdu.

 

 

 

BBBBBBB

Battery Positive Voltage

Punkt dodatniego potencjału akumulatora

Oznaczenie końcówek podłączeniowych elementów instalacji elektrycznej podłączonych do zacisku dodatniego akumulatora.

>>>

Battery

Akumulator

Elektrochemiczne źródło prądu stałego, mogące być wielokrotnie ładowane i rozładowywane.

>>>

By-Pass Air Control

Zawór obejściowy powietrza

Zawór obejściowy występuje w silnikach wyposażonych w turbosprężarki i umiejscowiony jest przed przepustnica. W momencie

gwałtownego zamknięcia przepustnicy (np. zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia) zadaniem zaworu jest zmniejszenie

ciśnienia pomiędzy turbosprężarka i przepustnica.

>>>

BARO

Barometrlc Pressure Sensor

Czujnik ciśnienia

Dostarcza do systemu sterującego układem wtryskowym informacje o aktualnym ciśnieniu atmosferycznym, co ma wpływ m.in.

na dawkowanie paliwa, Przeważnie jest czujnikiem półprzewodnikowym. Może być umieszczony w obudowie modułu sterującego

układem wtryskowym,

>>>

Before Bottom Dead Gentre

Przed dolnym zwrotem tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji przed dolnym zwrotem tłoka, tzn.

momentu, gdy tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze. Czasem używa sie nazwy "dolny martwy punkt zwrotny".

>>>

Boost Control Deceleratian Device

Urządzenie odcinające dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem

Zapobiega przegrzaniu układu wydechowego, a także powstawaniu tzw. strzałów w rurze wydechowej,

>>>

Bottom Dead Centre

Dolny zwrot tłoka

Określenie pozycji tłoka lub wału korbowego silnika w cylindrze. W tej pozycji tłok znajduje sie w najniższym położeniu

w cylindrze. Czasem używa sie nazwy dolny martwy punkt zwrotny",

>>>

Brake On Off

Przełącznik pedału hamulca

Przekazuje informacje

o wciśnięciu pedału hamulca do systemu sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, układem ABS i

systemem Cruise Control,

>>>

Barvmetric Pressure

Czujnik ciśnienia barometrycznego

>>>

Back-Pressure Transducer Valve

Zawór sterowany ciśnieniem w układzie wydechowym

Reguluje recyrkulacje spalin,

>>>

Brake

Hamulec

>>>

Before Top Dead Centre

Przed górnym zwrotem tłoka Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji przed

górnym zwrotem tłoka, tzn. momentu, gdy tłok osiąga w cylindrze swoje najwyższe położenie. Czasem używa sie nazwy "górny

martwy punkt zwrotny".

>>>

Bimetal Vacuum Switchlng Valve

Bimetalowy przełącznikowy zawór podciśnienia

Sterowany bimetaliczna płytka zawór podciśnienia. W zależności od temperatury działającej na bimetal zawór otwiera lub

zamyka odpowiednie kanały przepływowe. Używany jest m.in. do regulacji podciśnienia, jakiemu poddawana jest membrana

siłownika przestawiającego kat wyprzedzenia zapłonu w aparacie zapłonowym. Nazwa używana w samochodach marki Toyota ,

 

 

CCCCCCC

Clean Air Act

Norma czystości powietrza.

Nazwa stosowana w USA, Określa ona m.in. dopuszczalne wartości emisji poszczególnych składników w spalinach samochodowych.

>>>

Charge Air Cooler

Chlodnica powietrza.

Element systemu doladowania silnika spalinowego. W chłodnicy schładzane jest powietrze sprężone w układzie doladowania.

Pozwala to na zmniejszenie objętości powietrza podgrzanego w procesie sprężania. Czynnikiem chłodzącym jest opływające

powietrze atmosferyczne. Nazwa stosowana przez firmę Mazda.

>>>

Computer Aided Gear Shift

Komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów.

System mikroprocesorowy wspomagający sterowanie skrzynia biegów w ciężarówkach firmy SCANIA. System współpracuje z

mechaniczna skrzynia biegów, w której biegi przełączane sa przy pomocy siłownika pneumatycznego. Analizowane sa warunki

pracy silnika, prędkość samochodu i aktualnie włączony bieg, System może autonomicznie podejmować decyzje o zmianie

przełożenia lub jego rola ogranicza się do podpowiadania kierowcy propozycji zmiany biegu Ponadto posiada on system

samo diagnozy umożliwiający identyfikacje usterek.

>>>

Control Area Network

Lokalna siec sterująca.

Nazwa sieci służącej do transmisji danych pomiędzy systemami sterującymi umieszczonymi w samochodzie. Każdy system

posiada swój adres i interfejs, przez co może komunikować się z każdym innym systemem podłączonym do sieci. Dzięki

sieci wymiana danych pomiędzy dowolnymi systemami odbywa się bardzo szybko i przy pomocy tylko dwóch przewodów. Siec

może łączyć m.in. następujące systemy; ABS, sterowanie skrzynia biegów, sterownik silnika i sterowanie zawieszeniem.

>>>

Canister Purge Solenoid

Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa.

W celu redukcji emisji oparów paliwa ze zbiornika do otoczenia podczas postoju samochodu sa one gromadzone w pojemniku z

weglem aktywnym. Po nagrzaniu silnika opary benzyny z pojemnika oraz zbiornika paliwa kierowane SA do kolektora ssącego

przez zawór odpowietrzania zbiornika paliwa w celu ich spalenia.

>>>

Carburator

Gaźnik

Podzespół silnika samochodowego służący do wytworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej zasilającej silnik.

>>>

Catalytic Converter

Katalizator

Cześć układu wydechowego silnika, w której następuje neutralizacja (dopalenie) szkodliwych składników spalin(NOX, C0, HC

sa zamieniane na C02, H20, N2). Katalizator zbudowany jest z ceramicznego lub metalowego rdzenia z wydrążonymi

kanalikami, których powierzchnia jest pokryta związkami rodu i platyny. Ze względu na sposób działania katalizatory

można podzielić na: 1.utleniajace (Zamieniają one węglowodory na parę wodna oraz tlenek węgla na dwutlenek węgla dzięki

dostarczaniu dodatkowego powietrza z zewnątrz.), 2.utleniajacoredukujace (Złożone sa z dwóch katalizatorów połączonych

szeregowo. W pierwszym (redukującym) następuje redukcja tlenków azotu, a w drugim (utleniającym) zamiana tlenku węgla i

węglowodorów. Pomiędzy te katalizatory musi być doprowadzone powietrze z zewnątrz, aby umożliwić prace katalizatorowi

utleniającemu.), 3.wielofunkcyjne (Pracują bez dopływu dodatkowego powietrza. Neutralizują jednocześnie trzy główne

szkodliwe składniki spalin. Warunkiem ich poprawnej pracy jest utrzymywane przez układ zasilania silnika składu

mieszanki zbliżonego do stechiometrycznego.

>>>

Computer Active Technology Suspension

Zawieszenie komputerowo sterowane

Sterowany komputerowo system, umożliwiający zmianę parametrów trakcyjnych zawieszenia samochodu. System wprowadzony

przez firmę Jaguar.

>>>

Contact Breaker

Styki przerywacza

Elementy mechanicznego przerywacza obwodu zapłonowego. Styki przerywacza, tzw. młoteczek i kowadełko, przerywają obwód

pierwotny cewki zapłonowej, powodując przeskok iskry na elektrodach świecy,

>>>

Choke Breaker

Przerywacz ssania

Siłownik pneumatyczny, przyśpieszający otwieranie przesłony rozruchowej przy gaźnikowym zasilaniu silnika w miarę

wzrostu temperatury płynu chłodzącego. Umożliwia on poprawienie własności jezdnych przy nie nagrzanym silniku i unikanie

nadmiernego wzbogacania mieszanki. Nazwa stosowana przez firmę Toyota,

>>>

Cruise Control

Kontroler prędkości

Układ elektroniczny utrzymujący prędkość pojazdu na stałym poziomie. Układ przejmuje sterowanie i nadzór nad praca silnika, umożliwiając

jazdę ze stała prędkością bez ingerencji kierowcy,

>>>

Catalytic Converter

Katalizator

>>>

Cruise Control System

Układ kontroli prędkości

>>>

Capacitor Discharger Ignition

Zaplon kondensatorowy

Nazwa elektronicznej odmiany systemu zapłonowego, Energia niezbędna do wywołania wyładowania iskrowego gromadzona jest w

kondensatorze. Następnie kondensator rozładowywany jest przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej. Zalety takiego

rozwiązania to wysoka sprawność energetyczna układu zapłonowego oraz utrzymywanie stałej wartości wysokiego napięcia -

niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Czasem używa się zastępczo nazwy "zapłon tyrystorowy", co wywodzi się z

faktu, ze rozładowanie kondensatora przez uzwojenia pierwotne cewki odbywa się poprzez tyrystor.

>>>

Crankshaft Delay Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

Kolo zamachowe silnika posiada na swoim obwodzie nacięcia, Sa one wykorzystywane do określenia aktualnego położenia wału

korbowego. Umieszczony w pobliżu Kola czujnik generuje sygnał w momencie, gdy nacięcie znajduje się pod czujnikiem. Na

podstawie sygnału z tego czujnika obliczany jest moment zapłonu w cylindrach, System sterujący oblicza również prędkość

obrotowa silnika. Prawidłowe działanie czujnika położenia wału korbowego jest niezbędne do pracy systemu sterującego

układem wtryskowym.

>>>

CFI

Central Fuel Injection

Centralny wtrysk paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem. Charakteryzuje się umieszczeniem w kolektorze ssącym jednego wtryskiwacza

sterowanego elektronicznym systemem sterującym. Wada takiego rozwiązania jest m.in. skraplanie się mieszanki na

ściankach kolektora ssącego przy zimnym silniku oraz mniej precyzyjne dawkowanie paliwa, natomiast zaletami są : prostota

ukladu wtryskowego, nieskomplikowany system sterujacy oraz wystepowanie tylko jednego wtryskiwacza.

>>>

Continous (Constant) Fuel Injection System

System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem. Paliwo dostarczane jest do przewodu ssącego każdego cylindra przez oddzielny

wtryskiwacz. Dozowaniem paliwa zajmuje się mechaniczno-hydrauliczny układ wtryskowy. Nazwa ta najczęściej odnosi się do

układu firmy Bosch (np. K-Jetronic). Przy takim zasilaniu silnika dawkowanie paliwa odbywa sie przez mechaniczna

regulacje natężenia przepływu paliwa, a nie przez czas otwarcia wtryskiwacza, jak to ma miejsce w układach sterowanych

elektronicznie.

>>>

Continous (Constant) Injection System

System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

>>>

Continous (Constant) Injection System-Eletronic

Elektroniczny system ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

Układ CIS-E to odmiana systemu wtryskowego CIS firmy Bosch (np. KE Jetronic). W układzie tym czujniki rejestrują

zmienne warunki pracy silnika i dostarczają do systemu sterującego układem wtryskowym sygnały elektryczne. Po

przetworzeniu wykorzystywane są one do sterowania pracą silnika.

>>>

CKP

Crankshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

>>>

Closed Loop Operation

Praca silnika w układzie zamkniętym

Stan pracy silnika charakteryzujący sie tym, ze działa sprzężenie zwrotne od czujnika tlenowego w układzie wydechowym.

Praca taka umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie składem mieszanki paliwowej na podstawie sygnału z czujnika

określającego zawartość tlenu w spalinach. Zamkniecie pętli sprzężenia jest możliwe dopiero po nagrzaniu sondy tlenowej

do jej temperatury pracy (ok. 350 °C). Do tego momentu silnik pracuje, ignorując sygnał z czujnika tlenowego. Czasami

przy pracy nagrzanego silnika na biegu jałowym może nastąpić ochłodzenie sondy. Powoduje to otwarcie pętli sprzężenia

zwrotnego. Unikniecie tego zjawiska możliwe jest poprzez umieszczenie w czujniku tlenowym podgrzewacza.

>>>

Cold Mixture Heater

Pogrzewacz zimnej mieszanki

Układ podgrzewający zimna mieszankę paliwowo-powietrzna w gardzieli gaźnika. Podczas rozruchu zimnego silnika

odparowanie paliwa i uzyskanie prawidłowej mieszanki paliwowej jest utrudnione. Dzięki temu systemowi możliwe jest

lepsze odparowania paliwa i otrzymanie właściwej mieszanki zasilającej silnik przy niskich temperaturach.

>>>

CMP

Cramshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

Element systemu sterującego praca silnika informujący o aktualnym położeniu wału rozrządu.

>>>

CO

Carbon Monoxide

Tlenek węgla

Szkodliwy gaz, składnik spalin samochodowych.

>>>

CO2

Carbon Dioxide

Dwutlenek węgla

Składnik gazowy spalin samochodowych. Źródłem dwutlenku węgla jest pracujący silnik, a dodatkowo jest on otrzymywany w

katalizatorze, gdzie tlenek węgla jest zamieniany na nieszkodliwy dwutlenek węgla.

>>>

COMPREX

Compresion / Expansion

Sprezanie / Rozprezanie

Nazwa systemu doladowania silnika spalinowego. W systemie tym występuje sprężarka napędzana paskiem klinowym. W

sprężarce następuje zwiększenie ciśnienia doladowania wskutek impulsowego sprężania powietrza zasysanego, sprężonego

energia gorących spalin, W wirniku sprężarki następuje zetkniecie obu mediów gazowych (spaliny, powietrze), co powoduje,

ze układ posiada bardzo mata bezwładność. Umożliwia osiągniecie dużego ciśnienia doladowania już przy małych

prędkościach obrotowych (szczególnie ważne dla silników wysokoprężnych). W układzie pracuje również chłodnica powietrza

doładowanego. Z powodu stykania sie powietrza i spalin w systemie następuje w ograniczonym stopniu samoczynna

recyrkulacja spalin

>>>

Crankshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

>>>

Central Processing Unit

Procesor

Integralna cześć komputerowego systemu sterującego, w której dokonywane są obliczenia arytmetyczne. W systemach

sterujących występuje w postaci osobnego układu scalonego.

>>>

Compression Ratio

Stopień sprężania

Jeden ze wskaźników charakteryzujących konstrukcje silnika. Liczbowo jest on równy stosunkowi największej wartości

objętości komory cylindra nad tłokiem do wartości najmniejszej. Dla silników z zapłonem iskrowym jego wartość zawiera

sie w granicach 7.5 do 10.

>>>

Common Rail

Wspólna szyna

Nazwa systemu wtryskowego zasilania silników o zapłonie iskrowym lub samoczynnym przez elektromagnetycznie sterowane

wtryskiwacze, które pobierają paliwo ze wspólnego wysokociśnieniowego kolektora paliwowego. Taki sposób zasilania

silnika pozwala obniżyć zużycie paliwa (praca z bardzo ubogimi mieszankami oraz ograniczyć emisje szkodliwych składników

spalin.

>>>

Cold Start Injector

Wtryskiwacz zimnego startu

Umieszczony jest w kolektorze ssącym. Jego zadaniem jest dostarczanie dodatkowego paliwa przy rozruchu zimnego silnika.

Dostarczenie większej ilości paliwa jest potrzebne do skorygowania składu mieszanki. Czas otwarcia wtryskiwacza

rozruchowego regulowany jest przełącznikiem termiczno czasowym. Przełącznik termiczno czasowy posiada czujnik temperatury

płynu chłodzącego, który określa czas otwarcia wtryskiwacza. Zawiera sie on w granicach 1 do 15 sekund w zależności od

początkowej temperatury płynu.

>>>

Coolant Spark Control

Regulacja wyprzedzenia zapłonu

System stosowany w samochodach FORD zasilanych gaźnikowo. Główny element systemu to termo zawór podciśnienia, reagujący

na temperaturę płynu chłodzącego. Do momentu nagrzania silnika zawór ten odcina podciśnienie doprowadzane z kolektora

ssącego do podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu w aparacie zapłonowym.

>>>

Cold Start Spark Advance System

Regulacja wyprzedzania zapłonu przy starcie zimnego silnika

>>>

Cold Start Valve

Zawór zimnego startu

>>>

Closed Throttle Position

Czujnik zamknięcia przepustnicy

Element systemu sterującego praca silnika informujący o zamknięciu przepustnicy. Zazwyczaj jest to przełącznik sprzężony

mechanicznie z osią przepustnicy.

>>>

Coolant Temperature Sensor

Czujnik temperatury płynu chladzacego

Mierzy temperaturę cieczy chłodzącej silnik. Informacja wykorzystywana m.in. do uruchamiania wentylatora chłodnicy lub

przy rozruchu silnika do obliczenia dawki paliwa. Czujnik temperatury w większości przypadków zbudowany jest z

półprzewodnikowego materiału posiadającego negatywny współczynnik temperaturowy tzn. jego rezystancja maleje ze wzrostem

temperatury.

>>>

Compound Vortex Controlled Combustion

Konstrukcja komory spalania polegająca na zastosowaniu trzeciego zaworu (ssącego) i komory wstępnego spalania W komorze

wstępnej zapłonowi ulega bogata mieszanka, która powoduje zapłon ubogiej mieszanki w komorze głównej. Taka budowa komory

spalania powoduje redukcje HC w spalinach, ponieważ silnik zasilany jest uboga mieszanka.

>>>

Compound Valve Hemispherical Chamber

Półkulista komora spalania z zaworami w układzie V

Rodzaj konstrukcji komory spalania silnika

>>>

Constant Volume Sampling

Staloobjetosciowe urządzenie próbkujące

Urządzenie używane do wagowej analizy gazów emitowanych przez silnik w spalinach. Spaliny z rury wydechowej rozrzedzane

sa powietrzem o stałym natężeniu przepływu w komorze mieszalnikowej. Ilość emitowanych spalin jest mierzona, a następnie

usuwana z komory. Pewien procent spalin gromadzony jest jednak w specjalnym worku pomiarowym. Po zakończeniu pomiaru

zgromadzony gaz poddawany jest analizie. Aby otrzymać wagę wyemitowanego gazu, wystarczy pomnożyć koncentracje

poszczególnych gazów przez ogólna ilość spalin. Metoda umożliwia przeprowadzanie pomiaru w warunkach bardzo zbliżonych

do rzeczywistych.

 

 

DDDDDDD

Direct Current

Prąd stały

Skrót określający prąd stały, charakteryzujący sie niezmienna w czasie wartością napięcia i niezmiennym kierunkiem.

>>>

DC Motor

Silnik prądu stałego

W samochodzie takie silniki stosowane są do napędu wycieraczek, dmuchawy, jako rozruszniki elektryczne itp.

>>>

Degree

Stopień

Jednostka miary (np. temperatury lub kata)

>>>

Direct Fuel Injection

Bezpośredni wtrysk paliwa

Nazwa systemu zasilania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. W systemie tym paliwo jest wtryskiwane pod bardzo dużym

ciśnieniem (do 100 Mpa) bezpośrednio do cylindra za pomocą wtryskiwaczy sterowanych elektrycznie. Wtrysk bezpośredni

umożliwia zasilanie silnika bardzo ubogimi mieszankami (l, do 40), co pozwala na obniżenie zużycia paliwa oraz emisji

szkodliwych składników spalin.

>>>

DI

Direct Ignition

Zapłon bezpośredni

Nazwa systemu zapłonowego, w którym wyeliminowano rozdzielacz wysokiego napięcia. Cewki zapłonowe umieszczone są

bezpośrednio na świecach zapłonowych. Liczba cewek jest równa liczbie cylindrów. Zaleta systemu jest brak kabli

wysokiego napięcia, wada duża ilość cewek zapłonowych.

>>>

Dual Intake Cotrol Solenoid

Elektromagnetyczny regulator długości kolektora ssącego

Zawór elektromagnetyczny zmieniający objętość kolektora dolotowego powietrza. Pozwala na lepsze napełnienie cylindra

mieszanka w pewnych warunkach pracy silnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu można podnieść moment obrotowy silnika przy

małych prędkościach obrotowych i uzyskać polepszenie osiągów jednostki napędowej przy wysokich obrotach.

>>>

DIS

Distributorless Ignition System

Zapłon bezrozdzielaczowy

System zapłonu, w którym wyeliminowano rozdzielacz wysokiego napięcia. Przewody do świec zapłonowych wychodzą

bezpośrednio z cewek zapłonowych. W tym systemie zapłonu każda cewka zapłonowa współpracuje z dwoma świecami. Wszystkie

końce uzwojenia wtórnego cewki połączone sa bezpośrednio ze świeca więc przeskok iskry następuje jednocześnie w dwóch

cylindrach. W jednym iskra trafia na koniec cyklu sprężania, a w drugim na cykl wydechu. Energia wyładowania skupia się

na świecy cylindra, w którym zachodzi faza sprężania, gdyż wysokie ciśnienie powoduje zwiększona oporność dielektryka

pomiędzy elektrodami. Energia wyładowania w drugiej świecy jest wielokrotnie mniejsza i nie powoduje jej zużycia.

>>>

Digital Idling Stabilsier

Cyfrowy stabilizator obrotów biegu jałowego

Układ elektroniczny sterujący praca silnika na biegu jałowym. Jego zadaniem jest utrzymanie właściwej prędkości

obrotowej biegu jałowego niezależnie od temperatury silnika i jego obciążenia, np. przez włączone odbiorniki elektryczne

lub klimatyzacje. Regulacja odbywa sie poprzez dostarczanie dodatkowego powietrza do kolektora ssącego.

>>>

DLC

Data Link Connector

Złącze komunikacyjne

Nazwa złącza diagnostycznego w elektronicznym układzie sterującym praca odpowiednich podzespołów w samochodzie.

Umożliwia ono podłączenie odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, za pomocą które-go odczytuje sie informacje o

parametrach systemu sterującego.

>>>

Digital MultiMeter

Cyfrowy multimetr

Nazwa podręcznego, wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego. Najczęściej można nim mierzyć napięcie i natężenie prądu,

oporność, prędkość obrotowa i temperaturę. Przyrząd ten powinien posiadać duża oporność wejściowa przy pomiarze

napięcia, aby można było nim dokonywać pomiarów w układach elektronicznych.

>>>

DOHC

Double Over Head Camshaft

Podwójny wałek rozrządu w głowicy

Nazwa konstrukcji rozrządu silnika. Charakteryzuje sie dwoma watkami rozrządu umieszczonymi nad głowica, co umożliwia

zastosowanie czterech zaworów w każdym cylindrze.

>>>

Dash Pot

Tłumik tłokowy

Przeponowy tłumik tłokowy, uniemożliwiający gwałtowne zamkniecie przepustnicy, dzięki czemu unika sie gwałtownego

wzrostu podciśnienia w kolektorze ssącym w momencie zamykania przepustnicy. Ogranicza to tworzenie sie nadmiernie

wzbogaconej mieszanki oraz emisje HC i C0.

>>>

Differential Pressure Feedback Exhaust

Czujnik ciśnienia spalin

Jest on elementem układu recyrkulacji spalin. Zadaniem czujnika jest pomiar ciśnienia panującego w kolektorze wylotowym

silnika,

>>>

Digital Storage Oscilioscope

Oscyloskop elektroniczny z wewnętrzna pamięcią

Przyrząd pomiarowy umożliwiający oglądanie na ekranie wykresu przebiegu badanego napięcia. Można również mierzyć nim

wartość napięcia oraz parametrów czasowych przebiegu. Przyrząd jest pomocny przy sprawdzaniu czujników, zwłaszcza tych,

których parametrem sygnału wyjściowego jest częstotliwość. Może być również używany do oglądania przebiegu napięcia na

wtryskiwaczach elektromagnetycznych i pomiaru p czasu wtrysku.

>>>

Daytime Runnig Lights

Światła do jazdy dziennej

Specjalne światła, używane podczas jazdy w dzien. dla poprawy widoczności pojazdu na drodze.

>>>

Diagnostic Trouble Code

Kod usterki

Współczesne układy sterujące stosowane w samochodach wyposażone sa w systemy samodiagnozy. Systemy te sprawdzają

poprawność pracy poszczególnych elementów i w przypadku nieprawidłowości zapamiętują tzw. kod usterki. Jest to ciąg

cyfr, któremu przyporządkowana jest stwierdzona usterka.

>>>

Distributor Thermal Vacuum Switches

Termiczne przełączniki podciśnienia

Grupa termicznych przełączników podciśnienia, reagujących na temperaturę płynu chłodzącego. Nazwa stosowana przez firmę

GM. W skład grupy wchodzą zawory dwu i trój końcówkowe. Maja one za zadanie wyłączyć system EGR do momentu nagrzania

silnika oraz przełączać źródło podciśnienia dla podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu w aparacie zapłonowym w

zależności od temperatury płynu chłodzącego.

>>>

Digital Volt Meter

Woltomierz cyfrowy

Rodzaj przyrządu do pomiaru napięcia. Charakteryzuje sie bardzo duża opornością wejściowa, co oznacza, ze podczas

pomiaru z obwodu mierzonego nie jest pobierana energia. Dzięki temu przyrząd taki może być używany do pomiarów układów

elektronicznych,

>>>

DWELL

Angle

Kąt zwarcia styków przerywacza

Parametr używany w układach zapłonowych. Określa kąt, kiedy styki przerywacza sa zwarte, czyli prąd płynie przez

uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej. Kąt zwarcia podawany jest w stopniach lub w procentach. Parametr ten podaje się

również w odniesieniu do systemów wtryskowych, gdzie oznacza praktycznie czas otwarcia wtryskiwacza.

 

EEEEEEE

ElectroHydraulic Power Steering

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym

Układ wspomagania składa sie z pompy hydraulicznej, zaworu sterującego, siłownika, czujnika prędkości pojazdu, czujnika

prędkości obrotowej silnika, czujnika kata obrotu kierownicy i elektronicznego systemu sterującego. Elektroniczne

sterowanie dostosowuje stopień wspomagania układu kierowniczego do prędkości pojazdu. Przy dużych prędkościach

wspomaganie jest praktycznie odłączane, aby uniemożliwić przypadkowa zmiana toru jazdy.

>>>

Electronic Idle Control Valve

Elektronicznie sterowany zawór biegu jałowego

>>>

Electronic Load Detector

Elektroniczny detektor obciążenia

Czujnik elektroniczny określający stopień obciążenia silnika przy pomocy pomiaru podciśnienia w układzie ssącym.

Informacja o bieżącym obciążeniu silnika wykorzystywana jest przez system sterujący układem do obliczania dawki paliwa

 

oraz optymalnego kata wyprzedzenia zapłonu.

>>>

Emission Maintenance Remainder

Lampka serwisowa

W celu ułatwienia kontroli regularnej obsługi pojazdu stosuje sie układ elektroniczny przypominający za pomocą świetlnej

kontrolki o przejechaniu określonej ilości kilometrów i konieczności przeprowadzenia obsługi okresowej.

>>>

Exhaust 0xygen Sensor

Czujnik tlenowy (sonda lambda)

>>>

Electronic Pressure Control

Elektroniczna kontrola ciśnienia

Układ kontroli i regulacji ciśnienia paliwa w układzie paliwowym. Mierzy aktualne ciśnienie w kolektorze ssącym i tak

nim steruje, aby zapewnić stale ciśnienie wtrysku.

>>>

Electronic Pump lnjection Control

Elektroniczne sterowanie pompa

Elektroniczny system sterujący praca pompy rozdzielaczowej w silnikach wysokoprężnych, opracowany przez firmę Lucas.

Regulowane parametry to kąt wtrysku i dawka paliwa, które zmieniają sie w zależności od prędkości obrotowej i obciążenia

silnika. W systemie tym krzywka pompy jest przestawiana przez siłownik.

>>>

Electronically Programmed Injection System

Układ wtrysku paliwa sterowany elektronicznie

Nazwa sterowanego elektronicznie systemu wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych. W systemie tym regulowane są za

pośrednictwem siłowników i zaworów elektromagnetycznych następujące parametry: początek tłoczenia paliwa wielkość dawki paliwa

>>>

Exhaust Pressure Regulator

Regulator ciśnienia wylotowego

Układ regulujący ciśnienie w układzie wylotowym silnika przez otwarcie zaworu obejściowego turbiny turbosprężarki.

>>>

Electric Power Steering

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

Wspomaganie przy pomocy siłownika o napędzie elektrycznym, sterowane systemem mikroprocesorowym, zbierającym dane m.in.

z czujnika ruchu kierownicy. Podstawowa zaleta to pobór mocy tylko w momencie działania (układ hydrauliczny cały czas

obciąża silnik pojazdu).

>>>

Electronic Pressure Transducer

Elektroniczny przetwornik ciśnienia

Element elektroniczny, w którym informacja o ciśnieniu zamieniana jest na sygnał elektryczny. Przy pomocy takich

przetworników mierzone jest np. ciśnienie w układzie wydechowym silnika.

>>>

Exhaust Pressure Transducer

Przetwornik ciśnienia w układzie wydechowym

Element elektroniczny zamieniający wartość ciśnienia w układzie wydechowym silnika na odpowiadający jej sygnał

elektryczny. Czujnik ciśnienia w układzie wylotowym jest elementem używanym przez system recyrkulacji spalin oraz do

regulacji ciśnienia w układzie wydechowym

>>>

Energy Recycling

Zasobnik ciepła

Zasobnik zawierający substancje chemiczna, magazynujący energie cieplna odbierana z silnika przez układ chodzący.

Energia ta zostaje wykorzystana podczas rozruchu zimnego silnika do podniesienia jego temperatury oraz podgrzania

wnętrza kabiny.

>>>

Electronic Spark Advance

Elektroniczna regulacja wyprzedzenia zapłonu

Elektroniczny układ zapłonowy regulujący kat wyprzedzenia zapłonu, zmieniający sie w zależności od prędkości obrotowej,

temperatury i obciążenia silnika. Układ zastępuje podciśnieniowy i odśrodkowy regulator kata wyprzedzenia zapłonu. Jego

zadaniem jest również niedopuszczenie do spalania detonacyjnego mieszanki paliwowej. Zastosowanie takiego systemu

pozwala na prace w warunkach maksymalnie zbliżonych do granicy spalania detonacyjnego, lecz jej nie przekraczających.

Osiąga sie przez to poprawę ekonomiki zużycia paliwa.

>>>

Electronic Shock Absorber Control

Elektroniczne sterowanie praca amortyzatorów

Elektroniczny system sterujący stopniem tłumienia amortyzatorów w samochodach ciężarowych i autobusach. Na podstawie

zmian ciśnienia oleju w amortyzatorach, prędkości, obciążenia i sil hamowania układ reguluje stopień tłumienia

zawieszenia. Podnosi to komfort jazdy, eliminuje przechyły boczne na zakrętach oraz likwiduje efekt "nurkowania" podczas

hamowania.

>>>

Electronic Spark Control

Elektroniczna kontrola zapłonu

>>>

Electronic Ignition System

Układ zapłonu elektronicznego

Ogólna nazwa elektronicznych układów zapłonowych. W skład zapłonu elektronicznego wchodzi moduł sterujący, cewka

zapłonowa, czujnik wyzwalania zapłonu i ew. rozdzielacz wysokiego napięcia.

>>>

ESP

Electronic Stability Program

System aktywnej kontroli dynamiki jazdy

Elektroniczny system sterujący praca układu hamulcowego, zabezpieczający przed wpadnięciem w boczny poślizg lub

zarzuceniem tylu albo przodu samochodu. W odróżnieniu od ABS i ASR, kontrolujących poślizgi we wzdłużnej osi pojazdu,

system ESP działa również przy bocznych poślizgach samochodu. W samochodzie zamontowane są m.in. czujniki skrętu

kierownicy, przyspieszenia poprzecznego, przyspieszenia kątowego i ciśnienia w układzie hamulcowym. W zależności od

kierunku poślizgu hamowane są odpowiednie koła, aby pojazd wrócił na poprzedni tor ruchu. Dodatkowo kontrolowany jest

moment obrotowy silnika.

>>>

Electronic Spark Timing

Elektroniczna regulacja zapłonu

W niektórych elektronicznych systemach sterujących praca silnika kat wyprzedzenia zapłonu należy co pewien czas

sprawdzać i ewentualnie korygować. Regulacja polega na podłączeniu do gniazda diagnostycznego testera, zmierzeniu przy

jego pomocy kata wyprzedzenia zapłonu oraz ewentualnej korekcji. Cecha charakterystyczna jest fakt, ze wszystkie

operacje odbywają sie za pośrednictwem testera "rozmawiającego" z systemem sterującym w samochodzie. Takie możliwości

posiadają tez niektóre modele czytników kodów.

>>>

Experimental Safety Vehicles

Samochody eksperymentalne

Nazwa samochodów testowych używanych do przeprowadzania symulowanych zderzeń, podczas których obserwuje sie zachowanie

konstrukcji samochodu.

>>>

Electronic Traction Control

Elektroniczny układ kontroli jazdy

System elektroniczny zapobiegający poślizgowi kól napędowych podczas ruszania, przyspieszania, a także przy jeździe na

zakrętach oraz po niejednorodnych nawierzchniach. W sytuacji, gdy następuje poślizg któregokolwiek z kól, zostaje

uruchomiony system, który może go indywidualnie przyhamować. Możliwe jest zmniejszenie momentu obrotowego silnika

 (odcięcie dopływu paliwa, zmiana wielkości dawki). Niektóre układy mogą również blokować mechanizm różnicowy bądź

zmieniać rozdział momentu napędowego na prawa i lewa półoś. Umożliwia to ruszanie samochodem z maksymalnym

przyspieszeniem, zapewnia stabilna jazdę przy zmiennych warunkach drogowych, a takie chroni opony przed nadmiernym

zużyciem. Najczęściej układy te SA montowane wraz z układem ABS.

>>>

Electronic Torque Control

Elektronicznie sterowany moment obrotowy

>>>

Electronic Throttle Valve

Elektroniczna przepustnica

Nazwa przepustnicy sterowanej silnikiem krokowym. Przepustnica taka nie jest sprzężona mechanicznie z pedałem

przyspieszenia. Sprzężenie zrealizowane jest na drodze elektronicznej.

>>>

Electronic Unit Injector

Pompowtryskiwacz sterowany zaworem

Nazwa systemu zasilania paliwem silników wysokoprężnych, opracowana przez firmę Lucas. Charakteryzuje sie brakiem

centralnej pompy wtryskowej. Każdy cylinder posiada indywidualny pompowtryskiwacz wmontowany w głowice. W systemie tym

ciśnienie wtrysku dochodzi do 170 Bar., co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego rozpylenia paliwa. Następstwem tego jest

wysoka czystość spalin oraz niskie zużycie paliwa.

>>>

Electronic Unit Pump

Jednosekcyjna pompa wtryskowa sterowana zaworem elektromagnetycznym

>>>

Evaporative Emission

System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika

System zapobiegający przedostawaniu sie oparów paliwa do atmosfery, stosowany w silnikach gaźnikowych Towoty. W celu

zmniejszenia emisji węglowodorów paliwo odparowane w zbiorniku i w komorze pływakowej gaźnika jest kierowane do

pochłaniacza z węglem aktywnym, a po uruchomieniu silnika do kolektora dolotowego,

>>>

Electronic Variable Oriffice

Elektronicznie sterowana kryza

Układ elektroniczny regulujący stopień intensywności wspomagania układu kierowniczego w zależności od prędkości

samochodu, kata skręcenia kierownicy itp.

>>>

EGR Valve Position sensor

Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin

Czujnik określający stopień otwarcia zaworu recyrkulacji spalin.

>>>

Exhaust

Układ wydechowy

Nazwa podzespołu samochodu służącego do odprowadzania spalin powstałych w cylindrach silnika.

>>>

Eletronic Air Control Valve

Elektroniczny zawór regulacji obrotów biegu jałowego

System zasilania biegu jałowego silnika z instalacja elektronicznego wtrysku paliwa. Po zdjęciu nogi z pedału

przyspieszenia przepustnica zostaje zamknięta. System sterujący jest o tym informowany poprzez wyłącznik sprzężony z

osią przepustnicy. Od tego momentu regulacja obrotów biegu jałowego zostaje przejęta przez zawór biegu jałowego,

umieszczony w kanale obejściowym przepustnicy. Umożliwia on dostarczanie powietrza do kolektora ssącego przy zamkniętej

przepustnicy. Poprzez zmianę stopnia otwarcia zaworu możliwa jest regulacja i utrzymanie na stałym poziomie obrotów

biegu jałowego. Stopień otwarcia zaworu zmienia sie wraz ze zmiana temperatury silnika oraz jego obciążenia na biegu

jałowym, np. przez pracujące odbiorniki elektryczne, klimatyzacje.

>>>

Electronically Assisted Steering

Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego

System elektroniczny sterujący praca hydraulicznego wspomagania układu kierowniczego. Regulacja stopnia wspomagania

układu kierowniczego odbywa sie na podstawie prędkości samochodu, kata obrotu kierownicy i warunków drogowych.

>>>

Eletric Bleed Control Valve

Elektryczny zawór upustowy

Elektrozawór stosowany w gaźnikowych silnikach Towoty współpracujących z sonda lambda. Steruje on dostarczaniem do

gardzieli gaźnika powietrza w celu regulacji składu mieszanki paliwowej. Umożliwia to regulacje składu mieszanki poprzez

zmianę ilości dostarczanego powietrza, a nie przez zmianę dawki paliwa, tak jak w elektronicznym układzie wtryskowym.

>>>

Engine Cooling Systems

Układ chłodzący

Nazwa integralnej części silnika spalinowego, której zadaniem jest odebranie nadmiaru wydzielanego ciepła.

>>>

Electronic Control Assembly

Elektroniczny zespól sterujący

Nazwa mikroprocesorowego sterownika stosowanego w systemie sterowania wtryskiem paliwa typu EEC III firmy Ford.

>>>

Eletronic Concetrated Control

System Zintegrowany system sterujący

Nazwa elektronicznego systemu sterowania praca silnika używanego przez firmy japońskie.

>>>

Electronically Controled Injection

Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa

Sposób zasilania silnika paliwem. Cecha charakterystyczna tego typu układu jest dostarczanie paliwa bezpośrednio do

kolektora ssącego za pomocą jednego lub wielu wtryskiwaczy. Moment oraz czas otwarcia wtryskiwacza sterowany jest przez

elektroniczny moduł sterujący.

>>>

Eletronically Controlled Mounts

Elektroniczne sterowanie sztywnością zawieszenia silnika

Układ sterujący twardością zawieszenia silnika. Zmiana sztywności zawieszenia silnika ma na celu minimalizacje drgań

przenoszonych na karoserie. Układ opracowany teoretycznie, w praktyce dotychczas nie spotykany.

>>>

ECM

Eletronic Control Module

Elektroniczny moduł sterujący

Nazwa modułu elektronicznego nadzorującego prace pewnego podzespołu (np. silnika, klimatyzacji, skrzyni biegów, układu

ABS, zawieszenia i napędu). Możliwe jest sterowanie jednego lub więcej podzespołów przez jeden moduł. Do modułu

sterującego docierają sygnały z czujników zamontowanych w różnych miejscach podzespołu. Na tej podstawie moduł steruje

np. dawkowaniem paliwa, katem wyprzedzenia zapłonu, momentem zmiany przełożenia itp. W systemach sterujących stosowane

są cyfrowe układy mikroprocesorowe. W pamięci układu mikroprocesorowego zapisany jest algorytm sterowania danym

podzespołem. Większość systemów sterujących posiada funkcje samo diagnozy i tryb pracy awaryjnej. Funkcja samo diagnozy

polega na sprawdzaniu poszczególnych czujników, analizie otrzymywanych z nich sygnałów i zapamiętywaniu ewentualnych

usterek. Usterki te mogą być później odczytane przez mechanika dokonującego naprawy. W momencie usterki system

przechodzi w tryb pracy awaryjnej. Oznacza to, ze komputer sterujący nie analizuje sygnału z danego czujnika, lecz

zastępuje go wartością zapisana w swojej pamięci. Umożliwia to kontynuacje jazdy (bez wykorzystania pełnych możliwości

podzespołu) do punktu serwisowego.

>>>

ECM

Engine Control Module

Moduł sterujący silnikiem

>>>

Emission Control System

Układ kontroli emisji spalin

System elektroniczny nadzorujący emisje gazów z silnika. Regulacja składu mieszanki opiera sie na sygnale z czujnika

tlenowego umieszczonego w kolektorze wydechowym. Utrzymanie składu mieszanki na właściwym poziomie pozwala na prawidłowa

prace katalizatora i eliminacje szkodliwych składników spalin.

>>>

Eletronically Controlled Suspension

Zawieszenie sterowane elektronicznie

System zawieszenia pojazdu, którego parametry (twardość, wysokość itp.) są regulowane przez oddzielny elektroniczny

moduł sterujący. Regulacja odbywa sie za pomocą elektrozaworów sterujących napełnieniem siłowników cieczą tłumiąca.

>>>

ECT

Engine Coolant Temperature Sensor

Czujnik temperatury płynu chłodzącego

Czujnik ten mierzy temperaturę cieczy chłodzącej silnik. System sterujący układem wtryskowym na bieżąco śledzi

temperaturę cieczy chłodzącej, a co za tym idzie temperaturę silnika. Informacja taka jest wykorzystywana m.in. do

obliczenia dawki paliwa, Czujnik temperatury w większości przypadków zbudowany jest z materiału półprzewodnikowego,

posiadającego negatywny współczynnik temperaturowy (tzn. jego rezystancja maleje ze wzrostem temperatury).

>>>

Eletronically Controlled Transmision

Elektronicznie sterowana skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów posiadająca przeważnie cztery przełożenia, wyposażona w elektroniczny moduł sterujący.

Sterowanie praca skrzyni jest całkowicie zautomatyzowane. Moment zmiany przełożenia obliczany jest przez autonomiczny

elektroniczny system sterujący, zbierający dane o prędkości pojazdu, stopniu uchylenia przepustnicy. Przełożenie

zmieniane jest za pomocą elektrozaworów sterujących przepływem płynu uruchamiającego sprzęgła i hamulce przekładni planetarnych.

>>>

ECU

Eletronic Control Unit

Elektroniczny moduł sterujący

>>>

Eletronically Controled Four Wheel Drive

Elektroniczne sterowanie napędem na cztery kól

System elektroniczny sterujący rozdziałem momentu napędowego. Umożliwia załączanie i rozłączanie napędu poszczególnych osi, regulacje rozdzielanego momentu napędowego oraz blokadę mechanizmów różnicowych.

>>>

Eletronically Controled Four Wheel Steering

Elektroniczne sterowanie skrętem czterech kól

System elektroniczny sterujący skrętem kól tylnych. Reguluje on stopień skrętu kól tylnych na podstawie prędkości,

obciążenia i kata skręcenia kól przednich. Umożliwia to stabilna jazdę po tukach dla dużych prędkości, a także zapewnia

lepsza zwrotność pojazdu przy parkowaniu itp.

>>>

EDC

Eletronic Diesel Conttrol

Elektroniczna regulacja silników ZS

Ogólna nazwa elektronicznych systemów sterujących stosowanych w silnikach wysokoprężnych. W systemach tych regulowane są

za pośrednictwem siłowników i zaworów elektromagnetycznych następujące parametry: początek tłoczenia paliwa, wielkość

dawki paliwa czas trwania wtrysku, ciśnienie wtrysku.

>>>

Eletronic Diesel Control System

Elektroniczny system sterowania silnikiem wysokoprężnym

System elektroniczny sterujący praca silnika o zapłonie samoczynnym. Układ reguluje dawkę paliwa oraz kat wyprzedzenia

wtrysku w zależności od temperatury silnika, paliwa, prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Regulacja odbywa sie za

pomocą siłownika zmieniającego położenie krzywki pompy. Elektroniczne sterowanie silnikami wysokoprężnymi zwiększa

ekonomikę eksploatacji oraz minimalizuje emisje zanieczyszczeń.

>>>

Electro Drive Fan

Wentylator elektryczny

Nazwa elektrycznego wentylatora chłodzącego ciecz przepływająca przez chłodnice samochodu.

>>>

EDIS

Eletronic Distributoriess Ignition System

Zapłon bezrozdzielaczowy

>>>

Eletronic Emission Control

Elektroniczna kontrola emisji gazów spalinowych

>>>

Evaporative Emission Control

System kontroli emisji oparów paliwa

Konstruktorzy współczesnych samochodów dążą do wyeliminowania emisji oparów benzyny do otoczenia. Główne źródła emisji

to zbiornik paliwa oraz przedmuchy do skrzyni korbowej. Zadaniem systemu kontroli emisji jest kierowanie obiegiem

oparów. Główne elementy systemu to zbiornik z węglem aktywnym, zawór odpowietrzania zbiornika paliwa (CAP) i zawór

przewietrzania skrzyni korbowej (CPU). Opary paliwa ze zbiornika gromadzone są podczas postoju samochodu w pojemniku z

węglem aktywnym. Po nagrzaniu silnika opary benzyny z pojemnika oraz zbiornika paliwa są kierowane do kolektora ssącego

przez zawór odpowietrzania zbiornika paliwa w celu ich spalenia. Zawór przewietrzania skrzyni korbowej pozwala okresowo

na skierowanie gazów ze skrzyni korbowej do kolektora ssącego w celu ich spalenia.

>>>

EEC II,III,IV,V

Eletronic Engine Control

Elektroniczne sterowanie silnikiem

Nazwa komputerowych systemów sterujących układami wtryskowymi silników stosowanych w samochodach Ford. Model EEC II

używany był od `79 roku, EEC III od `80 roku, a EEC IV od `83 roku. W roku 1995 wprowadzono najnowszy system tej firmy o

symbolu EEC V. Modele II, III, IV, V są kolejnymi, nowocześniejszymi wersjami poprzednich systemów sterujących.

>>>

Early Fuel Evaporation

Wczesne odparowanie paliwa

System podgrzewający mieszankę paliwowa, powodujący dodatkowe odparowanie paliwa. Lepsze odparowanie paliwa ułatwia

rozruch i prace zimnego silnika. System wyłącza sie po nagrzaniu silnika do prawidłowej temperatury roboczej,

>>>

EFI

Electronic Fuel Injectlon

Elektroniczny wtrysk paliwa

>>>

Exhaust Gas Oxygen Sensor

Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)

Umożliwia on pomiar ilości tlenu w emitowanych spalinach. Ilość ta jest wskaźnikiem, czy silnik zasilany jest mieszanka

uboga, czy bogata. Sonda lambda jest jednym z najważniejszych elementów w nowoczesnym silniku sterowanym przez systemy

elektroniczne. Główny element konstrukcyjny czujnika to podłużny, wydrążony rdzeń, wykonany z dwutlenku cyrkonu i

pokryty platyna od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Całość umieszczona jest w kolektorze wydechowym tak, ze jedna

strona styka sie z gorącymi gazami, a druga z otoczeniem. Pod wpływem różnicy zawartości tlenu w powietrzu i spalinach

na platynowych elektrodach powstaje różnica potencjałów elektrycznych. Warunkiem poprawnej pracy czujnika jest

osiągniecie przez niego odpowiedniej temperatury. Dlatego w początkowym okresie pracy system sterujący ignoruje sygnały

z czujnika. W celu skrócenia czasu nagrzewania stosuje sie wewnątrz czujnika dodatkowe podgrzewacze elektryczne.

Napięcie na zaciskach zmienia sie od 0.2 do 1.2 V. Napięcie wysokie oznacza zasilanie mieszanka bogata, a niskie uboga.

Czujnik ten jest niezbędny dla optymalizacji współpracy silnika z katalizatorem.

>>>

EGR

Exhaust Gas Recirculation

Układ recyrkulacji spalin

System stosowany w nowoczesnych silnikach. Jego zadaniem jest częściowe powtórne skierowanie spalin do kolektora ssącego

 (do ponownego spalenia), co powoduje obniżenie temperatury czoła płomienia w komorze spalania. Wpływa to na obniżenie

emisji Nox. Spaliny kierowane są do kolektora ssącego przez zawór recyrkulacji spalin. 0 otwarciu zaworu decyduje

elektroniczny system sterujący w zależności od warunków pracy silnika.

 

 

FFFFFFFF

Fuel Direct Injection

Bezpośredni wtrysk paliwa

>>>

Ford Diagnostic System

System diagnostyczny Forda

Nowoczesny system diagnostyczny wprowadzany przez firmę Ford w autoryzowanych stacjach serwisowych. Zapewnia kompleksowa

diagnostykę elektronicznych urządzeń samochodowych, sterowanych mikroprocesorami. Oprogramowanie gromadzone jest na

CD-R0M-ach, dzięki czemu może być łatwo uaktualniane.

>>>

Fast Idle Control Device

Sterowanie "szybkim" biegiem jałowym

Regulowana pozycja przymkniętej przepustnicy, zapobiegająca nadmiernemu podciśnieniu w kolektorze ssącym w momencie

nagłego zwolnienia pedału przyspieszenia,

>>>

Flame Lonization detector

Analizator płomieniowo-jonizacyjny

Analizator uzywany do pomiarów sumarycznej ilosci HC w spalinach, Dziala na zasadzie jonizacji plomienia

wodorowo-tlenowego (zjonizowanego w znikomym stopniu) poprzez wprowadzenie do niego weglowodorów. Jonizacja plomienia

jest proporcjonalna do liczby atomów wegla wprowadzonych w jednostce czasu. Czulosc takiego analizatora moze wynosic do

0,1 ppm

>>>

Fuel Injection Equipment

Aparatura do wtrysku paliwa

Ogólna nazwa aparatury zasilającej silniki spalinowe w paliwo metoda wtryskowa.

>>>

Frontal Impact Moderation

Ochrona przed uderzeniem czołowym

System biernego bezpieczeństwa pojazdu, polegający na zastosowaniu układu wzmocnień, dzięki któremu energia uderzenia

jest absorbowana przez deformujące sie części komory silnikowej lub bagażnika, Zespoły z komory silnika nie przesuwają

sie do wnętrza kabiny, lecz wsuwają pod płytę podłogowa,

>>>

Frontal Impact Moderation System

Ochrona przed uderzeniem czołowym

>>>

Fast Idling System

System "szybkiego" biegu jałowego

Nazwa systemu sterującego położeniem przepustnicy podczas hamowania silnikiem, Zadaniem systemu jest lekkie uchylenie

przepustnicy przy hamowaniu silnikiem, jeżeli aktualnie włączony jest bieg trzeci lub czwarty (dla skrzyń manualnych)

oraz drugi lub trzeci (przy skrzyni automatycznej).

>>>

Fuel Octan

Liczba oktanowa paliwa

Liczba charakteryzująca odporność paliwa na spalanie detonacyjne w silnikach ZI.

>>>

Fuel Pump

Pompa paliwowa

Nazwa pompy tłoczącej paliwo ze zbiornika do układu zasilającego, umieszczana często wewnątrz zbiornika paliwa.

>>>

Full Power Enrichment Device

Wzbogacenie składu mieszanki

Funkcja systemów zasilania sprawiająca, ze w zależności od obciążenia silnika możliwe jest wzbogacenie mieszanki

paliwowo-powietrznej w granicach 8-20%.

>>>

Fuel Rail Temperature Sensor

Czujnik temperatury paliwa

Zadaniem tego czujnika jest dostarczanie do systemu sterującego informacji o temperaturze paliwa podawanego do

wtryskiwaczy.

>>>

Front Wheel Drive

Napęd na koła przednie

 

 

GGGGGGG

GDI

Gasoline Direct Injection

Bezpośredni wtrysk paliwa

Nazwa systemu zasilania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. W systemie tym paliwo jest wtryskiwane pod bardzo dużym

ciśnieniem bezpośrednio do cylindra za pomocą wtryskiwaczy sterowanych elektrycznie. Wtrysk bezpośredni umożliwia

zasilanie silnika bardzo ubogimi mieszankami, co pozwala na obniżenia zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych składników

spalin. Nazwa stosowana przez firmę Mitsubishi.

>>>

GND

Ground

Masa

Nazwa elektrycznego połączenia odbiornika elektrycznego z akumulatorem za pośrednictwem metalowych części pojazdu.

>>>

GPS

Global Postioning System

Globalny system nawigacji satelitarnej

System służący do określania geograficznego położenia obiektu. Składa sie z satelitów krążących wokół ziemi na

geostacjonarnych orbitach, naziemnej stacji kontroli oraz przenośnych odbiorników sygnałów GPS, umieszczonych np. w samochodzie.

>>>

Gross Vehicle Weight

Ciężar brutto pojazdu

Całkowity ciężar samochodu, tj. samochodu, wyposażenia i paliwa.

 

 

HHHHHHH

Horse Power

Koń mechaniczny  * KM 

Jednostka mocy mechanicznej 1 KM równy 0.735 kW

>>>

Heater Rear Window

Podgrzewacz tylnej szyby

Podgrzewacz oporowy wykonany w postaci cienkich ścieżek przewodzących, umieszczonych na tylnej szybie.

>>>

Hydraulic

Układ hydrauliczny

Nazwa układu, w którym medium przenoszącym energie jest ciecz.

>>>

Hour

Godzina

>>>

High Altitude Compensation

System kompensacji wysokości nad poziomem morza

Zawór sterujący doprowadzaniem do gaźnika dodatkowej porcji powietrza przy eksploatacji samochodu w terenach górskich.

Potrzeba stosowania takiego zaworu wynika z faktu, ze na dużych wysokościach powietrze jest rozrzedzone.

>>>

Hot Air Intake

Układ podgrzewania powietrza dolotowego

Układ stosowany i silnikach zasilanych gaźnikami. W razie obniżenia sie temperatury powietrza uruchamia on przesłonę w

kolektorze dolotowym, powodując przepływ zasysanego powietrza nad kolektorem wydechowym.

>>>

HC

Hydrocarbsons

Węglowodory

Nazwa grupy gazów umownie traktowanych łącznie podczas analizy spalin. Ich źródłem jest nie spalone paliwo i jego opary.

>>>

High Compression Swirl

Zawirowania pod dużym ciśniniem

Zasada przepływu mieszanki w komorze spalania, według której świeża mieszanka paliwowo-powietrzna jest zasysana po

jednej stronie komory spalania, natomiast gazy spalinowe sa wyrzucane po przeciwległej stronie:

>>>

Heavy Comercial Vehicle

Ciężki pojazd dostawczy

Nazwa grupy samochodów dostawczych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

>>>

Heavy Duty Vehicle

Ciężki pojazd samochodowy

>>>

HEGO

Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor

Podgrzewany czujnik tlenowy

Odmiana czujnika tlenowego (sondy lambda) wyposażona w podgrzewacz elektryczny dla szybkiego osiągnięcia odpowiedniej

temperatury pracy.

>>>

High Energy Ignition

Zapłon o wysokiej energii

Nazwa układu zapłonowego stosowanego w samochodach produkcji USA, odznaczającego sie wysoka energia wyładowania

iskrowego.

>>>

Hybrid Eletric Vehicle

Elektryczny pojazd hybrydowy

Nazwa pojazdu samochodowego o napędzie hybrydowym, czyli posiadającego dwa silniki napędowe: elektryczny i spalinowy

 (zazwyczaj wysokoprężny). Dla małych obciążeń stosowany jest silnik elektryczny, a dla dużych - spalinowy.

>>>

Heated Gas Inflator

Podgrzewany napełniacz gazowy

System napełniania poduszek powietrznych stosowanych w samochodach dla poprawy bezpieczeństwa. Składa sie z butli

aluminiowej, zaworu zamykającego butle i inicjatora pirotechnicznego. Mieszanina wodoru i powietrza w butli jest

zapalana przez inicjator. Rozszerzające sie gazy otwierają zawór i napełniają poduszkę. Z uwagi na zastosowany gaz układ

jest bezpieczny, ponieważ produktem reakcji jest woda.

>>>

High Idle Temperature Compensation

Kompensacja wysokiej temperatury przy pracy na biegu jałowym

Urządzenie sterujące dopływem dodatkowego powietrza do kolektora dolotowego gaźnika, pracujące na zasadzie termostatu

bimetalicznego. Kiedy temperatura w komorze silnika przekroczy określona wartość, bimetal otwiera zawór doprowadzający

dodatkowe powietrze do kolektora dolotowego w celu dopalania oparów paliwa z komory pływakowej. Maja one tendencje do

gromadzenia sie w kolektorze dolotowym, powodując dodatkowe wzbogacenie mieszanki i nieprawidłowa prace silnika.

Utrudniają takie ponowne uruchomienie silnika przed jego ostygnięciem po zatrzymaniu.

 

IIIIIII

IAC

Idle Air Control

Sterowanie dopływem powietrza podczas pracy silnika na biegu jałowym

Po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia przepustnica zostaje zamknięta. System sterujący jest o tym informowany poprzez

wyłącznik sprzężony z osią przepustnicy. Od tego momentu regulacja obrotów biegu jałowego zostaje przejęta przez zawór

biegu jałowego, umieszczony w kanale obejściowym przepustnicy. Umożliwia on dostarczanie powietrza do kolektora ssącego

przy zamkniętej przepustnicy. Poprzez zmianę stopnia otwarcia zaworu możliwa jest regulacja i utrzymanie na stałym

poziomie obrotów biegu jałowego. Stopień otwarcia zaworu zmienia sie ze zmiana temperatury silnika oraz jego obciążenia

na biegu jałowym (np. przez pracujące odbiorniki elektryczne, klimatyzacje).

>>>

Idle Air Control Valve

Zawór sterowania powietrzem na biegu jałowym

>>>

Integrated Cicuit

Układ scalony

Półprzewodnikowy element elektroniczny, który jest częścią składowa elektronicznego układu sterującego.

>>>

Inflatable Courtain

Nadmuchiwana kurtyna

Poduszka powietrzna umieszczona w wykładzinie sufitowej, chroniąca przed obrażeniami głowy pasażerów na tylnym i

przednim siedzeniu. Wypełniona poduszka rozciąga sie wzdłuż szyb bocznych na wysokości gotowy. System stosowany przez

firmę Volvo.

>>>

Idle Control Solenoid Valve

Elektromagnetyczny zawór regulacji biegu jałowego

Zawór ten umieszczony w kanale obejściowym przepustnicy umożliwia dostarczanie powietrza do kolektora ssącego przy

zamkniętej przepustnicy. Poprzez zmianę stopnia otwarcia zaworu możliwa jest regulacja i utrzymanie na stałym poziomie

obrotów biegu jałowego.

>>>

Idirect Injection

Silnik z wtryskiem pośrednim

Nazwa silnika spalinowego o zapłonie samo-czynnym, w którym wtrysk paliwa następuje do komory wstępnej lub wirowej,

gdzie następuje wymieszanie paliwa z powietrzem oraz wstępne zapalenie mieszanki. Takie rozwiązanie pozwala na "miękka"

prace silnika, dlatego znajduje ono zastosowanie w mniejszych jednostkach, montowanych do samochodów osobowych. Silnik

taki zużywa jednak o 10 do 20 procent paliwa więcej niż silnik z wtryskiem bezpośrednim.

>>>

Idle Switch

Przełącznik biegu jałowego

Nazwa przełącznika sprzężonego z osią przepustnicy. W momencie zamknięcia przepustnicy przełącznik informuje system

sterujący układem wtryskowym, powodując uruchomienie układu regulacji biegu jałowego.

>>>

Ignition

System zapłonowy

Nazwa systemu w silniku o zapłonie iskrowym odpowiedzialnego za sterowanie momentem zapłonu mieszanki

paliwowo-powietrznej w cylindrze.

>>>

Ignition Coil

Cewka zapłonowa

Rodzaj transformatora stosowanego w samochodowych układach zapłonowych. Zadaniem cewki zapłonowej jest wytworzenie

impulsu wysokiego napięcia o odpowiedniej energii, potrzebnego do przeskoku iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

>>>

Ignition Switch

Wyłącznik układu zapłonowego

Wyłącznik elektryczny sterujący zasilaniem układu zapłonowego w silniku o zapłonie iskrowym.

>>>

Idling Mixture Adjustment

Regulacja składu mieszanki biegu jałowego

Niektóre modele silników zasilanych wtryskowo wymagają okresowej regulacji składu mieszanki. Regulacja jest

przeprowadzana przy pracy na biegu jałowym. Za element regulacyjny śluzy specjalny potencjometr umieszczony w komorze

silnika lub obudowie systemu sterującego układem wtryskowym.

>>>

I / O

Input / Output Unit

Urządzenie wejścia / wyjścia

Za pośrednictwem układów wejścia/wyjścia system sterujący może komunikować sie z urządzeniami nie wchodzącymi w jego

skład. Do tej grupy można zaliczyć np. czytnik kodów, tester systemu sterującego itp.

>>>

Ide Speed Adjustment

Regulacja obrotów biegu jałowego

W niektórych typach układów wtryskowych wymagana jest okresowa regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego. Odbywa sie

to za pomocą odpowiednich śrub regulacyjnych. Zmieniają one spoczynkowe położenie przepustnicy lub przekrój kanału obejściowego.

>>>

Idle Speed Boost

Podnoszenie obrotów biegu jałowego

Układ odpowiedzialny za dodatkowe uchylenie przepustnicy w momencie zdjęcia nogi z pedału przyspieszenia. Działanie

takie pozwala na zmniejszenie podciśnienia wytworzonego pomiędzy przepustnica a zaworem dolotowym w momencie jej

całkowitego zamknięcia.

>>>

Motor Idle Speed Control Motor

Silnik krokowy regulacji biegu jałowego

Silnik krokowy pracujący w układzie sterowania obrotów biegu jałowego. Steruje on położeniem zaworu biegu jałowego w

kanale obejściowym przepustnicy, co umożliwia regulacje obrotów biegu jałowego.

>>>

Idle Speed Control Solenoid

Zawór elektromagnetyczny regulacji biegu jałowego

>>>

Idle Speed Mixture Potentiommeter

Potencjometr do regulacji składu mieszanki

>>>

ISO

Inernational Organization for Standarization

Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

Skrót nazwy organizacji zajmującej sie normami międzynarodowymi, Kod cyfrowy poprzedzony skrótem ISO oznacza numer normy

według standardów tej organizacji.

>>>

Intake Air Temperature Compensating Valve

Zawór kompensacyjny temperatury powietrza dolotowego

Termiczny zawór sterujący, będący elementem układu podgrzewania powietrza dolotowego. Steruje przysłona kierująca

powietrze do gaźnika z otoczenia lub ogrzane nad kolektorem wydechowym.

>>>

Intake Tuning Valve

Zawór regulujący kolektor wlotowy

Zawór zmieniający objętość kolektora dolotowego powietrza, Pozwala na lepsze napełnienia cylindra mieszanka w pewnych

warunkach pracy silnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu można podnieść moment obrotowy silnika przy małych prędkościach

obrotowych i polepszyć osiągi przy wysokich obrotach.

>>>

Intake Valve Closing

Zamykanie zaworów dolotowych

Stan pracy dwupozycyjnego systemu aktualizacji parametrów ruchów zaworów VVA. System pozostaje w tej pozycji dla pracy

na biegu jałowym, przy wysokich prędkościach i dla częściowych obciążeń silnika. Charakteryzuje sie późnym zamknięciem

zaworów dolotowych, przez co uzyskuje sie maty kąt przekrycia zaworów (kąt obrotu wału korbowego pomiędzy otwarciem

przed GMP zaworu dolotowego a zamknięciem zaworu wylotowego po GMP),

>>>

Integrated Vehicle Speed System

Zintegrowany układ kontroli prędkości

Układ elektroniczny utrzymujący prędkość pojazdu na stałym poziomie. Układ przejmuje sterowanie i nadzór nad praca

silnika. Umożliwia jazdę te stała prędkością bez ingerencji kierowcy. Dzięki zastosowaniu takiego układu odciąża sie

kierowcę, zwłaszcza na długich trasach, Wartość narzuconej prędkości pojazdu ustalana jest przez kierowcę,

 

 

KKKKKKK

KAM

Keep Alive Memory

Pamięć podtrzymująca

Cześć elektronicznego modułu sterującego, w której przechowywany jest algorytm pracy awaryjnej oraz informacje o

występujących usterkach, W momencie uszkodzenia któregoś z podzespołów system sterujący przechodzi na sterowanie

awaryjne, co umożliwia dotarcie do punktu serwisowego, Podczas pracy w systemie awaryjnym silnik nie osiąga swoich

pełnych możliwości, Natomiast kody usterek zgromadzone w pamięci mogą być odczytane podczas naprawy i ułatwiają

lokalizacje uszkodzenia,

>>>

Knock Control System

Układ kontroli spalania detonacyjnego

System elektroniczny zapobiegający występowaniu spalania detonacyjnego w komorze spalania. W skład systemu wchodzi

czujnik piezoelektryczny spalania stukowego, umieszczony w bloku silnika w pobliżu komory spalania. W momencie wykrycia

spalania stukowego układ koryguje kat zapłonu mieszanki. Pozwala to na prace silnika bardzo blisko granicy spalania

stukowego. Dzięki temu jednostka może osiągać większa moc. Podwyższona tez zostaje trwałość elementów silnika. Zamiennie

do określenia "spalanie detonacyjne" używany jest termin "spalanie stukowe".

>>>

Kick Down Switch

Przełącznik sprzężony z pedałem przyspieszenia

Przełącznik sprzężony z pedałem przyspieszenia  uruchamiany przy maksymalnym wciśnięciu pedału. Sygnał z przełącznika

jest wykorzystywany w sterowaniu automatycznych skrzyń biegów do zmiany przełożenia przekładni na niższe. Umożliwia to

uzyskanie w krótkim czasie dużego przyspieszenia.

>>>

Knock Sensor

Czujnik spalania detonacyjnego

>>>

Key On Engine Off

Stacyjka włączona - silnik nie pracuje

Nazwa warunków technicznych przeprowadzania testu. Podczas przeprowadzania niektórych czynności serwisowych producent

wymaga, aby spełniony był warunek określany jakimś skrótem. Oznacza to, ze test musi być przeprowadzony przy przekręconym

kluczyku w stacyjce i unieruchomionym silniku,

>>>

Key On Engine Running

Stacyjka włączona - silnik pracuje

Nazwa warunków technicznych przeprowadzania testu (musi być przeprowadzony przy przekręconym kluczyku w stacyjce i

uruchomionym silniku).

 

 

LLLLLLL

Lambda sensor

Czujnik zawartości tlenu umożliwia pomiar ilości tlenu w emitowanych spalinach. Ilość tlenu w spalinach jest doskonałym

wskaźnikiem, czy silnik zasilany jest mieszanka uboga czy bogata. Czujnik ten jest jednym z najważniejszych elementów w

nowoczesnym silniku, sterowanym przez systemy elektroniczne. Główny element konstrukcyjny czujnika to podłużny wydrążony

rdzeń, wykonany z dwutlenku cyrkonu, Jest on pokryty platyna od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Całość umieszczona

jest w kolektorze wydechowym tak, ze jedna strona styka sie z gorącymi gazami, a druga z otoczeniem. Pod wpływem różnicy

zawartości tlenu w powietrzu i spalinach na platynowych elektrodach powstaje różnica potencjałów elektrycznych.

Warunkiem poprawnej pracy czujnika jest osiągniecie przez niego odpowiedniej temperatury, Dlatego w początkowym okresie

pracy system sterujący ignoruje sygnały z czujnika. W celu skrócenia czasu nagrzewania stosuje sie wewnątrz czujnika

dodatkowe podgrzewacze elektryczne. Napięcie na zaciskach zmienia sie od 0,1 do 0,9 V, Napięcie wysokie oznacza

zasilanie mieszanka bogata, a niskie - uboga, Czujnik ten jest niezbędnym elementem do optymalnej współpracy silnika z

katalizatorem,

>>>

Liquid Crystal Display

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Wyświetlacz alfanumeryczny, używany powszechnie w urządzeniach pomiarowych, rzadziej w samochodach. Zbudowany jest i

ciekłych kryształów, ukształtowanych w cyfry i litery. Wyświetlacz charakteryzuje sie znikomym poborem mocy.

>>>

LED

Light Emitting Diode

Dioda elektroluminescencyjna

Półprzewodnikowy element elektroniczny. Posiada złącze wykonane z arsenku galu, charakteryzujące sie tym, ze emituje

światło widzialne przy przepływie prądu. Dioda LED jest powszechnie używana w urządzeniach jako kontrolka, wskaźnik itp.

Z zespołów diod buduje sie wyświetlacze alfanumeryczne, Zaleta tego typu diody jest mały pobór mocy, duża odporność na

wstrząsy oraz znikome wydzielanie ciepła (w porównaniu z żarówka tradycyjna).

>>>

Low Vacuum Enrichment Valve

Zawór wzbogacania przy niskim podciśnieniu

Urządzenie stosowane przy gaźnikowym zasilaniu silnika, zapobiegające gaśnięciu podczas fazy nagrzewania. Działanie

układu polega na wstrzyknięciu do gardzieli gaźnika dodatkowej porcji paliwa w momencie, gdy w kolektorze zaczyna

zmniejszać sie wartość podciśnienia (sygnał gaśnięcia silnika). Działanie ograniczone jest tylko do fazy nagrzewania

silnika przez zamontowany wyłącznik termiczny.

>>>

LPG

Liquid Petroleum Gas

Gaz płynny

Paliwo gazowe używane do napędzania samochodów. Otrzymuje sie je po zmieszaniu propanu i butanu. Zasilanie pojazdu

takim gazem wymaga dokonania pewnych przeróbek w samochodzie, które polegają głównie na montażu zbiornika, reduktora i

systemu elektrozaworów. Spaliny pochodzące z takiego silnika zawierają mało szkodliwych składników.

 

MMMMMMM

MAF

Mass Air Flow

Przepływomierz powietrza

Podzespół układu wtryskowego w silnikach ZI służący do określania ilości powietrza przepływającego przez kolektor

wlotowy w celu odpowiedniego dozowania dostarczanego przez wtryskiwacze paliwa. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje

przepływomierzy; 1.przeplywomierze z ruchoma tarcza odchylana przez strumień przepływającego powietrza (kat odchylenia

jest proporcjonalny do ilości przepływającego powietrza i mierzy sie go czujnikiem potencjometrycznym),

2.przeplywomierze z drutem oporowym, podgrzewanym prądem do ok. 120 °C (mierzony jest pobór prądu potrzebnego do

utrzymania tej temperatury podczas chłodzenia przez przepływające powietrze). Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest

przepływomierz wirowy stosowany w samochodach Mitsubishi i Toyota.

>>>

MAP

Manifold Absolute Pressure

Czujnik ciśnienia absolutnego w układzie dolotowym

Czujnik służący do pomiaru wartości ciśnienia w układzie dolotowym silnika.

>>>

Manifold Air Temperature

Czujnik temperatury powietrza w układzie dolotowym

Czujnik mierżący temperaturę powietrza wlatującego do silnika umieszczony pomiędzy filtrem powietrza a przepustnica.

System sterujący musi mięć informacje o aktualnej ilości powietrza zasysanego przez silnik. Ponieważ gęstość powietrza

zależy od jego temperatury, wiec konieczny jest jej pomiar,

>>>

Mixture Control

Sterowanie składem mieszanki

System regulacji składu mieszanki, mający za zadanie doprowadzenie do kolektora ssącego dawki powietrza atmosferycznego

w momencie nagłego zamknięcia przepustnicy. Realizowane jest to przez zawór sterowany podciśnieniem z kanału ssącego. W

momencie gwałtownego wzrostu podciśnienia zawór jest otwierany i obniża wartość podciśnienia. Zapobiega to nadmiernemu

wzbogaceniu mieszanki oraz redukuje emisje HC i C0.

>>>

MIL

Multifunction Indicator Lamp

Lampka informująca o usterce

Lampka kontrolna umieszczona na tablicy rozdzielczej, zapalająca sie w razie wykrycia usterki przez układ samo diagnozy.

>>>

Mitsubishi Innonavative Valve Timing and Lift Eletronic Control

Układ regulacji skoku i faz zaworów

System regulacji faz i skoku zaworów wlotowych i wylotowych, opracowany przez firmę Mitsubishi. Układ posiada trzy

stopnie regulacji, którym odpowiadają osobne krzywki. W zależności od prędkości i obciążenia silnika zawory współpracują

z odpowiednia krzywka. Układ umożliwia tez wyłączanie części cylindrów przy pracy z małymi obciążeniami

>>>

Manual Lever Position

Czujnik położenia dzwigni zmiany biegów

Czujnik stosowany w tradycyjnych skrzyniach biegów w celu określenia aktualnego położenia dzwigni zmiany biegów.

>>>

Manual Mixture Adjustment

Ręczna regulacja składu mieszanki

>>>

MM

Magneti Marelli Fuel Division

Rozdzielcze paliwa Magneti Marelli

Systemy sterujące układami wtryskowymi firmy Magneti Marelli.

>>>

Motor Octane Number

Liczba oktanowa motorowa

Liczba charakteryzująca odporność paliwa na spalanie detonacyjne, mierzona metoda silnikowa. Wartość tej liczby wyznacza

sie przy pracy w silnikach wzorcowych przy stałej prędkości 900 obr./min. Stad tez liczba ta dobrze charakteryzuje

zachowanie sie paliw w silnikach eksploatowanych na długich trasach, przy stałej prędkości obrotowej oraz przy dużych

obciążeniach. Liczba wyznacza-na ta metoda jest zawsze o kilka do kilkunastu jednostek mniejsza od liczby oktanowej

badawczej (RON).

>>>

Multi Point Fuel Injection

Wielopunktowy wtrysk paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem. Paliwo dostarczane jest do kolektora ssącego przez oddzielne wtryskiwacze dla

każdego cylindra. Wtryskiwacze umieszczone są tuż przed zaworem ssącym. Zaleta tego systemu jest precyzyjne dawkowanie

paliwa i brak zjawiska skraplania sie paliwa na zimnych ściankach kolektora. Wadami są ilość wtryskiwaczy równa liczbie

cylindrów oraz bardziej skomplikowany system sterowania.

>>>

Mph

Miles Per Hour

Mila na godzinę

Jednostka miary prędkości liniowej: 1 mph równa 1,609 km/h

>>>

MPI

Multi Point Injection

Wie punktowy wtrysk paliwa

>>>

Main Relay Eletronic Fuel Injection

Główny przekaźnik systemu sterującego

Nazwa przekaźnika elektrycznego sterującego zasilaniem systemu elektronicznego, zawiadującego praca układu wtryskowego.

>>>

MT

Manual Transmission

Tradycyjna skrzynia biegów

 

 

OOOOOOO

OHC

Over Head Camshaft

Wałek rozrządu w głowicy

Nazwa konstrukcji silnika, w której watek rozrządu jest umieszczony w głowicy i napędza bezpośrednio zawory.

>>>

OIL

Oil Pressure

Czujnik ciśnienia oleju

Nazwa podzespołu służącego do pomiaru aktualnego ciśnienia oleju w silniku.

>>>

Octane Number

Liczba oktanowa

Liczba charakteryzująca odporność paliwa na spalanie detonacyjne. Istnieje kilka metod jej wymazania. Wyższa liczba

oznacza większa odporność na spalanie detonacyjne. Paliwo z większa liczba oktanowa może być bardziej sprężone bez

możliwości gwałtownej detonacji.

>>>

Oil Pump

Pompa oleju

Pompa odpowiedzialna za tłoczenie oleju w układzie smarowania silnika. Przeważnie jest to pompa typu zębatkowego, napędzana przez silnik za pośrednictwem przekładni.

>>>

Outside Air Temperature

Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego

W niektórych samochodach na tablicy rozdzielczej montowany jest wskaźnik temperatury powietrza na zewnątrz. Informacja o

wartości temperatury dostarczana jest ze specjalnego czujnika. Znajomość aktualnej temperatury może być używana przez

układy ostrzegania przed gołoledzią lub dla wygody kierowcy.

>>>

OBD

On Board Diagnosis

Układ samo diagnozy

Zbiór przepisów opracowanych przez Kalifornijski Urząd Zasobów Powietrza (CARB), dotyczących zastosowania w samochodach

zunifikowanego systemu samo diagnozy. Jego pierwsza wersja OBD I została ogłoszona w roku 1988, natomiast wersja następna

OBD II - w roku 1994, Przepisy te zakładają on m.in.: zastosowanie układów sterujących wyposażonych w układ

samo diagnozy, sygnalizacje na desce rozdzielczej usterek mających wpływ na czystość spalin, nadzorowanie pracy

katalizatora i sondy lambda, zapamiętywanie usterek w pamięci. Przepisy unifikują rodzaj gniazda diagnostycznego,

sygnały występujące w nim oraz protokół transmisji danych.

 

 

 

PPPPPPP

Power Switch

Przełącznik obciążenia

Przełącznik sprzężony z osią przepustnicy, uruchamiany w momencie pełnego otwarcia przepustnicy. Sygnał ten

wykorzystywany jest przez system sterujący do rozpoczęcia dawkowania paliwa i zmiany kata wyprzedzenia zapłonu,

potrzebnego przy pracy z pełnym obciążeniem silnika.

>>>

PTC

Positive Temperature Coefficient

Dodatni współczynnik temperaturowy

Współczynnik charakteryzujący zmianę oporności elektrycznej materiału pod wpływem temperatury oporność materiału rośnie.

>>>

P

PARK Position

Pozycja PARK

Nazwa jednej z pozycji dzwigni zmiany przełożenia w automatycznej skrzyni biegów. W pozycji tej samochód jest zahamowany

poprzez blokadę skrzyni,

>>>

PAIR

Pulsed Secondary Air Injection

System wtrysku powietrza do spalin

System mający na celu dostarczenie do katalizatora utleniającego dodatkowej porcji powietrza. Powietrze zasysane jest z

otoczenia poprzez filtr i zawór sterujący. System nie posiada dodatkowej pompy powietrza, a jedynie wykorzystuje

pulsacje podciśnienia w kolektorze wylotowym.

>>>

Pressure Atmospheric Sensor

Czujnik ciśnienia atmosferycznego

Czujnik (przeważnie półprzewodnikowy) dostarczający do systemu sterującego informacje o aktualnym ciśnieniu

atmosferycznym. Może być umieszczony w komorze silnika lub w obudowie modułu sterującego układem wtryskowym. Wartość

tego ciśnienia śluzy do obliczenia ciśnienia panującego w kolektorze dolotowym, co ma wpływ m.in. na dawkowanie paliwa.

>>>

Power Assisted Steering

Wspomaganie układu kierowniczego

Nazwa podzespołu samochodu służącego do zmniejszenia sie potrzebnej do kierowania samochodem. Układ wspomagania składa

sie z pompy hydraulicznej napędzanej przez silnik pojazdu, zbiornika oleju, zaworu i siłownika. Układ hydrauliczny

powiększa wagę samochodu, a takie trwale obciąża silnik pojazdu (niezależnie od korzystania z układu),

 

 

RRRRRRR

R

Pozycja REVERSE

Nazwa jednej z pozycji dzwigni zmiany przełożenia w automatycznej skrzyni biegów. Odpowiada ona biegowi wstecznemu w

tradycyjnej skrzyni biegów.

>>>

RAM

Random Access Memory

Pamięć o swobodnym dostępie

Elektroniczny element półprzewodnikowy. Rodzaj pamięci występującej w systemie sterującym, w której przechowywane są

dane dotyczące bieżących obliczeń prowadzonych przez mikroprocesor. Zawartość pamięci ulega wymazaniu po odłączeniu

zasilania. Pamięci typu RAM są używane do budowy tzw. pamięci operacyjnej systemów mikroprocesorowych,

>>>

Rotary Idle Control Valve

Zawór obrotowy biegu jałowego

Zawór obrotowy jest jednym z kilku stosowanych rozwiązań regulacji obrotów biegu jałowego. Umieszczony jest w kanale

obejściowym przepustnicy. Umożliwia dostarczanie powietrza do kolektora ssącego przy zamkniętej przepustnicy. Stopień

otwarcia zaworu zmienia sie wraz ze zmiana temperatury silnika oraz jego obciążenia na biegu jałowym (np. przez

pracujące odbiorniki elektryczne, klimatyzacje)

>>>

ROM

Read 0nly Memory

Elektroniczny element półprzewodnikowy

Rodzaj pamięci elektronicznej stałej, z której możliwy jest tylko odczyt jej zawartości zapisanej w procesie produkcji.

Zawartość nie ulega wymazaniu po wyłączeniu zasilania.

>>>

RON

Resarch Octane Number

Liczba oktanowa badawcza

Liczba charakteryzująca odporność paliwa na spalanie detonacyjne. Wartość tej liczby wyznacza sie przy pracy w silnikach

wzorcowych, przy stałej prędkości 600 obr./min. Stad tez liczba ta dobrze charakteryzuje zachowanie sie paliw w

silnikach eksploatowanych w jeździe miejskiej lub terenowej przy częściowych obciążeniach. Liczba wyznaczana ta metoda

jest zawsze o kilka do kilkunastu jednostek większa od liczby oktanowej motorowej (MON).

>>>

RPM

Revolutions Per Minute

Obroty na minutę

Jednostka miary prędkości obrotowej, powszechnie używana przy określaniu prędkości obrotowej silnika.

>>>

Rear Wheel Drive

Samochód z napędem na tylna os

Nazwa konstrukcji samochodu, w którym napęd przekazywany jest na koła tylne pojazdu.

 

 

SSSSSSS

Secondary Air Control Valve

Zawór wtórnego powietrza

Zawór ten steruje dawkowaniem powietrza do układy wydechowego w celu lepszej neutralizacji spalin.

>>>

>>>

SAE

Society of Automotive Engineers

Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych

Organizacja działająca w USA. Zajmuje sie opracowywaniem norm dotyczących Przemyślu samochodowego.

>>>

Speed Adjusting Screw

Śruba regulacyjna prędkości obrotów biegu jałowego

Śruba regulacyjna, która zmienia spoczynkowe położenie przepustnicy lub przekrój kanału obejściowego.

>>>

Spark Control

Układ podciśnieniowego przestawiania kata wyprzedzenia zapłonu

System stosowany w silnikach firmy Toyota zasilanych gaźnikowo. Ma on na celu zmniejszenie emisji NOX w spalinach

podczas pracy nagrzanego silnika, Do momentu nagrzania zapłon zostaje przyspieszony, aby poprawić własności jezdne

samochodu. Po nagrzaniu zapłon jest opóźniany, co powoduje obniżenia temperatury spalania mieszanki w komorze spalania,

Główny element układu to zawór podciśnienia sterowany termicznie.

>>>

Spark Delay Valve

Zawór opóźniający zapłon

Zawór umieszczony pomiędzy gaźnikiem a podciśnieniowym regulatorem kata wyprzedzenia zapłonu, Ma on za zadanie opóźnić

narastanie podciśnienia działającego na regulator podczas gwałtownego otwarcia przepustnicy. Nazwa stosowana przez firmę

Ford.

>>>

SFI

Sepuentiai Fuel Injectlon

Sekwencyjny wtrysk paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem przez oddzielne wtryskiwacze dla każdego cylindra.

>>>

Shift Light Indlcator

Kontrolka zmiany biegu

W samochodach z tradycyjna skrzynia biegów o momencie zmiany przełożenia decyduje kierowca. W niektórych samochodach

stosuje sie lampki sygnalizujące optymalny moment zmiany biegu. są one umieszczane na tablicy rozdzielczej i pomagają w

poprawie ekonomiki zużycia paliwa.

>>>

Self Levelling Suspension

Regulacja poziomu zawieszenia

Nazwa rozwiązania konstrukcyjnego zawieszenia, umożliwiającego samoczynna lub ręcznie sterowana regulacje poziomu

zawieszenia.

>>>

SOHC

Single Over Head Camshaft

Pojedynczy wałek rozrządu w głowicy

Nazwa konstrukcji silnika, w której wałek rozrządu jest umieszczony w głowicy i napędza bezpośrednio zawory,

>>>

SPI

Single Point Fuel Injection

Jednopunktowy wtrysk paliwa

Nazwa systemu zasilania silnika paliwem, Paliwo dostarczane jest do kolektora ssącego przez jeden centralny wtryskiwacz.

>>>

SPI

Single Point Injection

Jednopunktowy wtrysk paliwa

>>>

SRS

Supplemental Restraint System

System "poduszki powietrznej"

System mający za zadanie złagodzenie skutków zderzenia poprzez niedopuszczenie do bezpośredniego uderzenia głowa w koło

kierownicy lub deskę rozdzielcza.

>>>

STAR

Self Test Automatic Readout

Automatyczny czytnik samo diagnozy

Przyrząd służący do diagnostyki silników sterowanych przez systemy elektroniczne stosowane w samochodach Ford.

>>>

Self Test Input

Sygnał wejściowy samo diagnozy

Sekwencja sygnałów sterujących, uruchamiająca procedurę samo diagnozy systemu sterującego.

>>>

Self Test Output

Sygnał wyjściowy samo diagnozy

Sekwencja sygnałów niosących informacje o systemie sterującym, dostępna w złączu komunikacyjnym.

>>>

Switch

Przełącznik

Nazwa elementu instalacji elektrycznej, mającego za zadanie sterowanie przepływem sygnału.

 

 

TTTTTTT

Turbo Charger

Turbosprezarka

Turbinowa sprężarka napędzana spalinami silnika. Turbina umiejscowiona jest w kolektorze wydechowym. Na drugim końcu osi

turbiny zamocowany jest wirnik umieszczony w kolektorze ssącym, Powoduje zwiększenie ciśnienia w układzie dolotowym, co

umożliwia zwiększenie dynamiki jednostki napędowej,

>>>

Transmission Control Module

Moduł sterujący skrzynia biegów

Najnowocześniejsze automatyczne skrzynie biegów wyposażone są w autonomiczne elektroniczne systemy sterujące, zbudowane

w oparciu o nowoczesna technikę mikroprocesorowa. Nadzorują one prace przekładni, decydując o momencie zmiany

przełożenia, oraz kontrolują parametry jej pracy, takie jak; temperatura, poślizg itp.. Posiadają własne systemy

samo diagnozy i gniazda diagnostyczne.

>>>

Torque Control System

System sterowania momentem obrotowym

Układ nadzorujący i sterujący momentem obrotowym silnika. Pozwala na ruszanie samochodem z maksymalnym przyspieszeniem i

stabilna jazdę w momencie, gdy którekolwiek koło napędowe straci przyczepność. Zapobiega nadmiernemu zużyciu opon i

elementów przeniesienia napędu.

>>>

Top Dead Centre

Górny punkt zwrotny tłoka

Określenie pozycji tłoka lub wału korbowego. W tej pozycji tłok znajduje sie w najwyższym położeniu w cylindrze. Czasem

używa sie nazwy "górny martwy punkt zwrotny"

>>>

Transmission Oil Temperature

Czujnik temperatury oleju automatycznej skrzyni biegów

Czujnik mierżący temperaturę oleju w przekładni, umieszczony wewnątrz automatycznej skrzyni biegów, Umożliwia on

analizowanie temperatury oleju w przekładni przez system sterujący.

>>>

Throttle Opener Control System

System kontroli zamykania przepustnicy

Zamkniecie przepustnicy przy pracy silnika na dużych obrotach powoduje gwałtowny wzrost podciśnienia w kanale ssącym,

System ma zapobiec nadmiernemu wzbogaceniu mieszanki poprzez uchylenie przepustnicy i wyrównanie ciśnień, Efektem takich

działań jest redukcja emisji HC w spalinach.

>>>

Throttle Positioner

Ustalacz położenia przepustnicy

Podczas gwałtownego zamknięcia przepustnicy w kolektorze ssącym następuje szybki wzrost podciśnienia, W celu

zapobieżenia zmianie składu mieszanki paliwowej należy nieznacznie uchylić przepustnice. Zadaniem mechanizmu ustalacza

położenia przepustnicy jest sterowanie otwarciem przepustnicy w takich warunkach pracy silnika, Dzięki temu mechanizmowi

uzyskuje sie redukcje emisji CO i HC, Nazwa stosowana przez firmę Toyota.

>>>

Throttle Position Sensor

Czujnik położenia przepustnicy

Czujnik potencjometryczny, którego suwak zmienia położenie zgodnie z ruchem przepustnicy.

>>>

Traction Control

Układ kontroli jazdy

Układ nadzorujący i sterujący momentem obrotowym silnika.

>>>

Three Way Catalytic Converter

Katalizator trójdrożny

Cześć układu wydechowego silnika, w której następuje neutralizacja (dopalenie) szkodliwych składników spalin (NOx, C0,

HC) są zamieniane na C02, H20, N2). Katalizator zbudowany jest z ceramicznego rdzenia z wydrążonymi kanalikami, których

powierzchnia jest pokryta związkami rodu i platyny. Warunkiem poprawnej pracy katalizatora jest utrzymywanie przez układ

zasilania silnika składu mieszanki zbliżonego do stechiometrycznego.

>>>

Two Way Solenoid Valve

Zawór dwudrożny

Zawór elektromagnetyczny występujący w układzie K-Jetronic. Dostarcza on dodatkowe powietrze do kolektora ssącego,

jeżeli obroty spadną poniżej 700 obr./min. W samochodach wyposażonych w klimatyzacje dodatkowo występuje drugi zawór

tego typu włączany na biegu jałowym, gdy pracuje klimatyzator.

>>>

Toyota Variable Induction

System Zmienny układ dolotowy Towoty

Konstrukcja układu dolotowego silnika o regulowanym polu przekroju porzecznego, opracowana przez firmę Toyota. W

rozwiązaniu tym występują dwa kanały dolotowe i dwa zawory dolotowe, przy czym jedno odgałęzienie jest zamknięte

przepustnica przy niskich prędkościach obrotowych, Przepustnica ta otwiera sie podciśnieniowo przy wysokich prędkościach

za pomocą układu uzależniającego otwarcie od prędkości obrotowej i obciążenia silnika. Do zasilania silnika przy małych

i średnich prędkościach obrotowych wystarcza jeden zawór i kanał, ponieważ umiarkowane prędkości przepływu powietrza nie

powodują nadmiernych oporów. Zmiana objętości pozwala na regulacje ciśnienia w układzie dolotowym silnika. Dzięki

takiemu rozwiązaniu można podnieść moment obrotowy silnika przy małych prędkościach obrotowych i polepszyć osiągi jednostki napędowej przy wysokich obrotach.

>>>

Throttle Valve Switch

Przełącznik przepustnicy

Nazwa przełącznika sprzężonego z osią przepustnicy. W momencie zamknięcia przepustnicy przełącznik jest zwierany, co

pozwala systemowi sterującemu na odpowiednie dla biegu jałowego sterowanie praca silnika.

>>>

Thermostatic Vacuum Switching Valve

Termostatyczny zawór przełącznikowy podciśnienia

Termostatyczny zawór przełączający podciśnienia pomiędzy poszczególnymi obwodami w zależności od temperatury płynu

chłodzącego, Znajduje on zastosowanie m.in. w układzie recyrkulacji spalin.

 

 

VVVVVVV

VAF

Vane Air Flow Meter

Przepływomierz skrzydełkowy

Podzespół odpowiedzialny za pomiar ilości powietrza zasysanego przez silnik, Charakteryzuje sie tym, ze w kolektorze

dolotowym umieszczona jest zwężka, za która znajduje sie ruchome skrzydełko odchylane przez strumień powietrza, a kat

odchylenia jest proporcjonalny do ilości przepływającego powietrza. Z osią przepływomierza sprzężony jest czujnik

potencjometryczny, umożliwiający pomiar kata odchylenia skrzydełka.

>>>

Variable Accoustic Supply Characteristic Solenoid Valve

Zawór elektromagnetyczny zmieniający objętość kolektora dolotowego powietrza

Pozwala on na lepsze napełnienia cylindra mieszanka w pewnych warunkach pracy silnika, Dzięki takiemu rozwiązaniu można

podnieść moment obrotowy silnika przy małych prędkościach obrotowych i uzyskać polepszenie osiągów jednostki napędowej

przy wysokich obrotach.

>>>

Vehicle Anti Theft System

System przeciwkradzieżowy

Układ elektroniczny blokujący działanie systemu sterującego układem wtryskowym. Zapobiega to uruchomieniu silnika przez

osoby niepowołane. Układ jest zintegrowany z systemem sterującym praca silnika.

>>>

Vehicle Description Section

Grupa opisu pojazdu

Jedna z trzech podgrup numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN, Zawiera ona dane o silniku, rodzaju zasilania i rodzaju

napędu. Składa sie z sześciu znaków alfanumerycznych.

>>>

Vehicle Exhaust Gas Analyser

Analizator gazów spalinowych

Przyrząd pomiarowy określający zawartość poszczególnych składników w spalinach silnika, Skrót używany przez firmę Sykes

Pickavant.

>>>

Variable Geometry Turbocharger

Turbosprężarka o zmiennej geometrii

Nazwa rozwiązania konstrukcyjnego turbosprężarki, w której w zależności od warunków pracy zmianie ulega kat pochylenia

łopatek wirnika, Turbosprężarka o takiej konstrukcji nie posiada kanału obejściowego, a cały strumień spalin kierowany

jest na turbinę, Odznacza sie duża czułością, co wpływa na poprawę charakterystyki momentu obrotowego oraz podniesienie

mocy jednostki, Zmiana kata pochylenia łopat umożliwia płynna regulacje ciśnienia doladowania.

>>>

Variable Inertia Control

Wyłącznik bezwładnościowy

Cześć systemu bezpieczeństwa zapewniająca podczas zderzenia samochodu odcięcie dopływu paliwa do silnika i odłączenie

zasilania pompy paliwowej w celu zapobieżenia ewentualnemu pożarowi lub wyciekowi paliwa,

>>>

VIN

Vehicle Indetification Number

Numer identyfikacyjny samochodu

Nazwa systemu znakowania pojazdów. Kod pojazdu składa sie z 17 znaków wybitych na nadwoziu lub podwoziu, Na jego

podstawie można ustalić kraj pochodzenia, rok produkcji, typ silnika samochodu oraz numer indywidualny, Kod dzieli sie

na trzy podgrupy: · światowa identyfikacja producenta (zawiera informacje o producencie, kraju pochodzenia i strefie

geograficznej); · grupa opisu pojazdu (zawiera informacje o modelu, silniku, rodzaju zasilania, rodzaju napędu); ·

grupa identyfikacji pojazdu (zawiera numer seryjny samochodu), W wielu przypadkach znajomość całego kodu jest

niezbędna do zamówienia części zamiennych.

>>>

Vehicle Indetification Section

Numer seryjny pojazdu

Jedna z trzech podgrup numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN, Zawiera numer seryjny samochodu złożony z ośmiu cyfr.

>>>

Vehicle Induction System

Zmienny uklad dolotowy

Ogólna nazwa rozwiązań konstrukcyjnych silnika powodujących polepszenie stopnia napełniania cylindrów w zależności od

prędkości obrotowej silnika poprzez zmianę objętości układów dolotowych. Maja one na celu polepszenie charakterystyk

momentu obrotowego silnika w zakresie małych i wysokich prędkości obrotowych.

>>>

Woltomierz

Przyrząd pomiarowy służący do pomiaru napięcia elektrycznego. Jednym z parametrów woltomierza jest jego oporność

wejściowa. Do pomiarów w układach elektronicznych potrzebna jest duża wartość oporności wejściowej przyrządu,

aby pomiar nie obciążał mierzonego elementu.

>>>

Vacuum Pump

Pompa podciśnienia

Pompa stosowana w silnikach wysokoprężnych do wytwarzania podciśnienia m.in. do systemu wspomagania układu hamulcowego.

Napędzana jest przez sprzęgło umieszczone na wałku rozrządu lub przez pasek klinowy.

>>>

Vehicle Speed Sensor

Czujnik prędkości samochodu

Czujnik dostarczający do systemu sterującego informacje o aktualnej prędkości samochodu. Prędkość samochodu mierzona

jest na podstawie prędkości obrotowej wału napędowego. Oprócz tego czujnika w samochodzie istnieją inne czujniki

prędkości, używane przez układ ABS. Mierżą one jednak prędkość obrotowa poszczególnych kól. Informacja o prędkości

pojazdu wykorzystywana jest również przez system sterujący wspomaganiem układu kierowniczego.

>>>

Valve Timing Control

System sterowania zaworami

Elektrohydrauliczny system sterowania zaworami przez dodatkowy obrót watka rozrządu względem kota pasowego, powodujący

zmianę faz otwarcia zaworów. Zastosowanie zmiennych faz rozrządu umożliwia podniesienie mocy i momentu obrotowego

silnika dla małych prędkości obrotowych.

>>>

Variable Valve Timing And Lift Eletronic Control

Elektroniczny system sterowania zaworami

System sterowania zaworami, w którym zmianie podlega skok zaworów oraz faza ich otwarcia. Rozwiązanie spotykane w

samochodach Honda.

>>>

Variable Valve Timing And Lift Eletronic Control-Economy

Elektroniczny system sterowania zaworami-ekonomiczny.

>>>

Variable Valve Timing

Zmienne fazy rozrządu

Rozwiązanie konstrukcyjne układu zaworów umożliwiające regulacje czasów ich otwarcia. Regulacji podlegają tylko zawory

wlotowe. Układ umożliwia dwustopniowa regulacje ustawienia watka rozrządu (pozycja wczesna i pozna). Zastosowanie układu

pozwala na poprawienie charakterystyki momentu obrotowego silnika.

>>>

Variable Valve Timing Inteligent

Zmienne fazy rozrządu - układ inteligentny

System ten jest udoskonaleniem systemu.

>>>

Variable Valve Timing Electronic

Elektroniczne sterowanie fazami rozrządu

Nazwa rozwiązania konstrukcyjnego układu zaworowego stosowanego w silnikach firmy Honda.

>>>

V

Volt

Wolt

Jednostka miary napięcia elektrycznego.

 

 

WWWWWWW

W

Watt

Wat

Jednostka miary mocy: 1000 W równe 1 kW; 1 kW równe 1,36 kM

>>>

Wastegate Control Solenoid

Elektrozawór sterowania obejściem spalin

Silniki wyposażone w turbosprężarki wymagają stosowania zaworów obejściowych, Maja one za zadanie zmniejszenie ciśnienia

w układzie wydechowym przez umożliwienie spalinom ominięcia turbiny turbosprężarki, Elektrozawór WCS steruje klapa

umieszczona w kanale obejściowym turbosprężarki. W momencie zbyt dużego wzrostu ciśnienia spalin zasilających

turbosprężarkę następuje uchylenie klapy i cześć spalin omija turbinę.

>>>

Water Pump

Pompa płynu chłodzącego

Zadaniem pompy jest tłoczenie cieczy chłodzącej do chłodnicy, Pompa napędzana jest za pośrednictwem paska klinowego lub

zębatego.

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Serwis Płatny * Opłatą za Korzystanie z Usług Serwisu jest Oglądanie Reklam

Reklamuj Się !

Kliknięcie w Reklamę Odblokowuje Dostęp do Serwisu


IKONA

IKONA

Liczba Kliknięć w Reklamę = 1630
Zobacz Inne Reklamy


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat Strony :

Słownik Motoryzacyjny * Angielski


Air Conditioner Magnetic Clutch * Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora * Klimatyzatory montowane
w samochodach są przeważnie napędzane przez silnik za pośrednictwem paska klinowego. W celu zapewnienia
możliwości odłączenia napędu kompresora jest on wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. Ten rodzaj sprzęgła
stosowany jest z powodu łatwości włączania go przy pomocy sygnału elektrycznego.

Kontakt :

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
FILMY *** Imprezy * Usługi * Kontakty

Słownik * Motoryzacja * Angielski

 

Wyszukiwanie :  CTRL + F

 

 

AAAAAAA

Ampere

Amper

Jednostka miary natężenia prądu elektrycznego układu SI.

>>>

Auxiliary Air Control

Sterowanie dodatkowym powietrzem

System sterujący dostarczaniem dodatkowej dawki powietrza do kolektora ssącego, System działa do momentu osiągnięcia

przez silnik normalnej temperatury pracy. Dostarczanie dodatkowego powietrza wynika z potrzeby podniesienia obrotów

biegu jałowego oraz utrzymania właściwego składu mieszanki podczas nagrzewania silnika.

>>>

Auxiliary Acceleration Pump

Pomocnicza pompa przyspieszenia

Pompka wstrzykująca do strumienia powietrza określona dawkę paliwa. Stosowana jest przy gaźnikowym zasilaniu silnika.

Podczas gwałtownego otwarcia przepustnicy występuje różnica prędkości powietrza w gardzieli i wysysanego paliwa.

Powoduje to zubożenie mieszanki paliwowej i brak reakcji silnika lub jego nieregularna prace. W momencie otwarcia

przepustnicy następuje uruchomienie pompki i wyrównanie składu mieszanki, co powoduje brak zakłóceń w pracy silnika.

Stosuje sie dwa rodzaje pompek: przeponowa i tłoczkowa.

>>>

Auxiliary Air Valve

Zawór dotykowego powietrza

Zadaniem zaworu jest dostarczanie dodatkowego powietrza do kolektora ssącego w okresie nagrzewania silnika. Zawór

umieszczony jest w kanale obejściowym przepustnicy. Efektem działania zaworu jest podniesienie obrotów biegu jałowego,

co nie dopuszcza do gaśnięcia silnika przy pracy na niskich obrotach. Zawór pozostaje otwarty tylko w czasie nagrzewania

silnika. Po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury oraz podczas rozruchu jest on zamknięty. Zawór jest sterowany

za pomocą bimetalowej sprężyny. Element bimetalowy podgrzewany jest jednocześnie przez ciepło silnika oraz

przepływający przez niego prąd elektryczny. Po nagrzaniu bimetalu zawór zostaje zamknięty i obroty biegu jałowego

wracają do normalnej wartości. Podczas pracy nagrzanego silnika bimetal jest wciąż podgrzewany prądem elektrycznym, aby

podwyższyć pewność zamknięcia zaworu. Stosowany jest przy wtryskowym zasilaniu silnika.

>>>

After Bottom Dead Centre

Po dolnym zwrocie tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka względem cylindra. Nazwa dotyczy pozycji po przejściu punktu, w

którym tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze. Czasem używana jest nazwa "dolny martwy punkt".

>>>

ABS

Antilock Breaking System

Układ przeciwblokujący hamulców

Elektroniczny system Zapobiegający blokowaniu kól pojazdu podczas hamowania. Pozwala na uzyskanie maksymalnej siły

hamowania w dowolnych warunkach drogowych. Umożliwia to zachowanie pełnej sterowności pojazdu w czasie hamowania,

ponieważ nie dopuszcza do poślizgu kół. Zasadnicze elementy systemu to czujniki umieszczone w kotach, elektroniczny

system sterujący oraz zawory ograniczające ciśnienie w poszczególnych sekcjach układu hamulcowego.

>>>

Air Bypass Valve

Zawór bocznikujący powietrza

Sterowany pneumatycznie lub elektrycznie zawór bocznikujący turbinę turbosprężarki w kolektorze dolotowym. Zadaniem

zaworu jest zmniejszenie ciśnienia panującego w przestrzeni pomiędzy turbosprężarka a przepustnica. W momencie

gwałtownego zmniejszenia prędkości obrotowej silnika (np. hamowanie silnikiem, zgaszenie silnika) turbina turbosprężarki

powoduje wskutek swojej bezwładności wzrost ciśnienia powietrza w kanale dolotowym. W ten sposób powstaje fala

uderzeniowa, która likwidowana jest poprzez otwarcie zaworu bocznikującego.

>>>

AC

Air Conditioning

Klimatyzacja

Popularna nazwa klimatyzatora wnętrza kabiny pojazdu. Klimatyzacja umożliwia utrzymanie we wnętrzu pojazdu odpowiedniej

temperatury (także niższej niz. zewnętrzna). Klimatyzator składa sie ze sprężarki, układu sterującego, wymiennika ciepła

i parownika. Obecnie zaczyna być traktowana nie jako luksus, lecz jako element podnoszący bezpieczeństwo czynne pojazdu.

Badania potwierdzają, ze podwyższona temperatura we wnętrzu pojazdu obniża sprawność kierowcy.

>>>

AC

Anernating Current

Prąd przemienny

Skrót nazwy określającej prąd przemienny. Prąd przemienny charakteryzuje sie zmiana wartości i znaku napięcia w czasie.

W instalacji samochodowej prąd przemienny praktycznie nie występuje z wyjątkiem uzwojeń prądowych w alternatorze, który

jest prądnica trójfazowa prądu przemiennego.

>>>

Air Cleaner

Filtr powietrza

Element filtrujący w którym zasysane z otoczenia powietrze, służące do tworzenia mieszanki paliwowej w silniku, jest

oczyszczane z cząsteczek stałych.

>>>

Air Conditioner Magnetic Clutch

Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzatora

Klimatyzatory montowane w samochodach są przeważnie napędzane przez silnik za pośrednictwem paska klinowego. W celu

zapewnienia możliwości odłączenia napędu kompresora jest on wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. Ten rodzaj

sprzęgła stosowany jest z powodu łatwości włączania go przy pomocy sygnału elektrycznego.

>>>

Automatic Code Reader

Automatyczny czytnik kodów

Skrót nazwy urządzenia diagnostycznego służącego do odczytu tzw. kodów usterek zgromadzonych w pamięci systemu

sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, elementami zawieszenia lub układem ABS.

Przepływ informacji odbywa sie za pośrednictwem specjalnego złącza diagnostycznego, do którego dołączany jest czytnik.

Każda z firm produkujących systemy sterujące posiada swój własny, oryginalny typ czytnika.

>>>

Air Charge Temperature (sensor)

Czujnik temperatury powietrza w układzie ssącym

Czujnik ten dostarcza informacji o temperaturze powietrza zasysanego przez pracujący silnik. Temperatura powietrza

mierzona jest przed przepustnica, aby system sterujący układem wtryskowym mógł prawidłowo kalkulować dawkę dostarczanego

paliwa. Obliczanie masy powietrza dostarczanego do silnika musi uwzględniać jego gęstość, która określa sie na podstawie

jego temperatury.

>>>

Air Control Valve

Zawór sterujący powietrzem

Elektrozawór stosowany w silnikach doładowywanych sprężarka mechaniczna. Steruje on dopływem powietrza atmosferycznego

do przewodów odpowietrzających sprężarki. Dzięki okresowemu wyrównywaniu ciśnienia unika sie wycieków oleju ze sprężarki

oraz wyciskania smaru z łożysk.

>>>

A/D

Analog to Digital Converter

Przetwornik analogowo cyfrowy

Podzespół elektroniczny, w którym sygnał analogowy z czujnika pomiarowego jest zamieniany na sygnał cyfrowy. Zamiana

sygnału analogowego na cyfrowy umożliwia współprace komputerowego systemu sterującego z czujnikami umieszczonymi w samochodzie.

>>>

Automatic Enrichment Device

Automatyczne urządzenie wzbogacające

Urządzenie stosowane przy gaźnikowym zasilaniu silnika. Jego zadaniem jest dostarczenie dodatkowej porcji paliwa przy

pracy silnika z całkowicie otwarta przepustnica lub maksymalnym obciążeniem. Urządzenie sterowane jest zazwyczaj pneumatycznie.

>>>

Air Fuel Ratio

Stosunek powietrza do paliwa w mieszance paliwowej

Współczynnik określający stosunek wagowy powietrza do paliwa w mieszance paliwowej dostarczanej do silnika. Wartością

optymalna ze względu na ekonomikę zużycia paliwa, proces spalania oraz działanie katalizatora jest 14,7. W takim

przypadku mówimy o mieszance stechiometrycznej. Powyżej tej wartości mówimy o mieszance ubogiej, a poniżej o mieszance

bogatej. Należy dodać, ze obecnie zaczynają być wdrażane silniki zasilane znacznie uboższymi mieszankami (AFR nawet do 40).

>>>

Air Flow Sensor

Przepływomierz powietrza

Podzespół układu wtryskowego służący do określania ilości powietrza przepływającego przez kolektor wlotów . Czujnik

przepływomierza umieszczony jest pomiędzy filtrem powietrza a przepustnica. Informacja o ilości przepływającego

powietrza jest bardzo ważnym parametrem wpływającym na kalkulacje ilości dostarczanego przez wtryskiwacze paliwa,

ponieważ umożliwia określenie stopnia obciążenia silnika (przy jednoczesnym pomiarze prędkości obrotowej silnika).

Najczęściej stosowane są dwa rodzaje przepływomierz : 1.przeplywomierze z ruchomym skrzydełkiem: W kolektorze wlotowym

umieszczona jest zwężka, za która umocowane jest ruchome skrzydełko. Jest ono odchylane przez strumień przepływającego

powietrza, a kąt odchylenia jest proporcjonalny do ilości przepływającego powietrza. Kąt ten mierzony jest czujnikiem

potencjometrycznym, sprzęgniętym z osią. Wada takiego rozwiązania są zwiększone opory przepływu powietrza i

występowanie części ruchomych. Ten typ przepływomierza określa objętościowe natężenie przepływu powietrza (m3/h).

2.przeplywomierze z "gorącym drutem": W kolektorze wlotowym umieszczony jest drut podgrzewany prądem do ok. 120 stopni

Celsjusza. Jednocześnie drut jest chłodzony przez przepływające powietrze. Zmiana temperatury drutu, a także jego

oporności żależy od ilości przepływającego powietrza. Jest to wykorzystywane przy obliczaniu ilości, a ściśle, masy

powietrza dostarczanego do silnika. Ten rodzaj przepływomierza nie posiada części ruchomych, a także nie wprowadza

oporów przy przepływie powietrza, a jego sygnał jest proporcjonalny do masowego natężenia przepływu powietrza (kg/h).

Rzadziej spotykane rozwiązanie to przepływomierz wirowy. Jest on spotykany w samochodach Mitsubishi. Strumień powietrza

z filtra jest porządkowany przez kierownice powietrza, a następnie kierowany na poprzecznie umieszczony pręt metalowy.

Wynikiem tego jest powstawanie wirów powietrza. Zawirowania powietrza przechodzą pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

ultradźwięków, powoduje ich tłumienie. Częstotliwość zmian natężenia ultradźwięków jest proporcjonalna do objętościowego

natężenia przepływu powietrza (m3lh). W samochodach Toyota również stosowany jest przepływomierz wirowy (Karana).

Różnica polega na tym, ze zawirowania powietrza powodują ruch listka błyszczącej folii (zwierciadełka). Detekcja drgań

odbywa sie za pomocą transoptora (dioda elektroluminescencyjna współpracująca z fototranzystorem).

>>>

Air Injection Reactor System

System wtrysku powietrza do spalin

Samochody wyposażone w katalizator utleniający lub w katalizatory: utleniający i redukujący, połączone szeregowo,

wymagają dostarczania do spalin powietrza. Ma to na celu ułatwienie reakcji utleniania, w wyniku której węglowodory

zamieniane SA na parę wodna, a tlenek węgla na dwutlenek węgla. W przypadku szeregowego połączenia katalizatora

redukującego i utleniającego powie-trze dostarczane jest tylko do katalizatora utleniającego. Źródłem powietrza

dostarczanego do katalizatora jest dmuchawa rotacyjna, napędzana przez silnik pojazdu.

>>>

AIS Air Induction System

System :zasysania powietrza do spalin

System stosowany w samochodach wyposażonych w katalizator utleniający lub w katalizatory: utleniający i redukujący,

połączone szeregowo. Zadaniem systemu jest dostarczanie dodatkowego powietrza do katalizatora utleniającego.

Dostarczanie dodatkowego powietrza ma na celu ułatwienie reakcji utleniania składników spalin. System działa bez pompy

powietrza, wykorzystując jedynie pulsujące podciśnienie panujące w kolektorze wydechowym. W najnowszych silnikach z

katalizatorem trójdrożnym system taki działa tylko przy rozruchu i przez krótki czas po nim. Zadaniem jego jest w tym

wypadku wywołanie szybszego nagrzania katalizatora i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.

>>>

Automatic Idle Speed Motor

Silnik regulacji obrotów biegu jałowego

Silnik ten steruje położeniem spoczynkowym przepustnicy w kolektorze wlotowym. Poprzez zmianę położenia spoczynkowego

przepustnicy możliwa jest regulacja i utrzymanie na stałym poziomie obrotów biegu jałowego silnika. Położenie

spoczynkowe zmienia sie ze zmiana temperatury silnika oraz jego obciążenia na biegu jałowym np. przez pracujące

odbiorniki elektryczne. Do ustawiania przepustnicy stosuje sie silniki typu krokowego lub silnik prądu stałego,

wyposażony w odpowiednia przekładnie. Silniki są sterowane bezpośrednio z systemu sterującego układem wtryskowym.

>>>

Air Induction Valve

Zawór powietrza zasysanego

Zawór zasysanego powietrza reguluje dopływ powietrza do katalizatora utleniającego. Stosowany jest w systemach zasysania

dodatkowego powietrza do spalin. Umiejscawia sie go pomiędzy filtrem powietrza a katalizatorem. Za jego działanie

odpowiedzialny jest system sterujący układem wtryskowym.

>>>

Assembly Line Diagnostic Link

Złącze diagnostyczne

Nazwa złącza diagnostycznego systemu sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja,

elementami zawieszenia lub układem ABS. Do złącza podłączony może być czytnik kodów usterek wyżej wymienionych systemów

lub urządzenie testujące system sterujący.

>>>

Air Pump

Pompa powietrza

Pompa dostarczająca powietrze do katalizatora utleniającego. Stosowana jest w systemach wtrysku powietrza do spalin.

Najczęściej jest to dmuchawa rotacyjna, napędzana przez silnik pojazdu.

>>>

Accelerator Pedal

Pedał przyspieszania

Element regulacyjny, za pomocą którego kierowca zmienia położenie przepustnicy w kolektorze wlotowym lub dawkę

wtryskiwanego paliwa w silniku ZS. Umożliwia to kierowcy regulacje prędkości jazdy. Tradycyjny pedał przyspieszenia

połączony jest mechanicznie z przepustnica, lub pompa wtryskowa. W elektronicznych pedałach przyspieszenia położenie

przepustnicy sterowane jest przy pomocy silnika elektrycznego, a pozycja pedału jest mierzona przez elektroniczny

czujnik położenia.

>>>

Anti Roll Stabilisation

System ograniczenia przechyłów bocznych

Elektroniczny system współpracujący z hydraulicznym nastawnikiem, umieszczonym pomiędzy rama samochodu a stabilizatorem.

Układ ma za zadanie zmniejszenie przechyłów bocznych w samochodach ciężarowych. Jest opracowywany przez firmę Mercedes Bez.

>>>

Anti Slip Control

System przeciwpoślizgowy

>>>

ASR

Automatic Stability Regulation

Automatyczna regulacja stabilności jazdy

System elektroniczny zapobiegający poślizgowi kól napędowych w trakcie ruszania, przyspieszania, a także podczas jazdy

na zakrętach oraz po niejednorodnych nawierzchniach. W sytuacji, gdy następuje poślizg któregokolwiek z kól, uruchomiony

zostaje system, który może indywidualnie go przyhamować. Możliwe jest zmniejszenie momentu obrotowego silnika (odcięcie

paliwa, zmiana dawki paliwa). Niektóre układy mogą również blokować mechanizm różnicowy lub zmieniać rozdział momentu

napędowego na prawa i lewa półoś. Umożliwia to ruszanie samochodem z maksymalnym przyspieszeniem, zapewnia stabilna

jazdę przy zmiennych warunkach drogowych, a także chroni opony przed nadmiernym zużyciem. Najczęściej układy te są

montowane wraz z układem ABS,

>>>

AT

Automatic Transmission

Automatyczna skrzynia biegów

Cześć zespołu napędowego samochodu pośrednicząca w przenoszeniu napędu z silnika na Kola jezdne pojazdu. Jest to

przekładnia o zmiennym przełożeniu (najczęściej czterostopniowa), w której zmiana przełożenia odbywa sie automatycznie

bez udziału kierowcy. Występują przekładnie sterowane całkowicie mechanicznie oraz sterowane osobnym elektronicznym systemem.

>>>

Active Torque Control System

System aktywnej regulacji momentu obrotowego

Elektroniczny system sterujący, zastosowany w hybrydowym napędzie wodorowo-elektrycznym, opracowanym przez firmę Mazda.

Odpowiedzialny jest za współprace silnika wodorowego z elektrycznym. Steruje procesem odzyskiwania energii podczas

hamowania, a także zwiększania momentu obrotowego napędu poprzez jednoczesna prace silnika elektrycznego i wodorowego.

>>>

After Top Dead Centre

Po górnym zwrocie tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji po górnym zwrocie tłoka, tzn.

momentu, gdy tłok osiąga w cylindrze swoje najwyższe położenie. Czasem używana jest nazwa "górny martwy punkt".

>>>

Automatic Transmission Fluid

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Specjalny olej mineralny używany do napełniania automatycznych skrzyń biegów. Główne zadania tego płynu to; przenoszenie

momentu napędowego w przekładni hydrokinetycznej, sterowanie sprzęgłami i hamulcami przekładni planetarnych, smarowanie

i chłodzenie elementów ruchomych.

>>>

Actuator Test Mode

Tryb testu elementów wykonawczych

Nazwa trybu pracy czytników kodów, w którym testowi podlegają elementy wykonawcze układu wtryskowego, takie jak np.

pompa paliwa, silnik krokowy przepustnicy czy wentylator. Dzięki temu możliwe jest testowanie poszczególnych podzespołów

bez uruchamiania silnika.

>>>

Active Valve Train

Aktywne sterowanie zaworami

Nazwa projektu konstrukcji napędu i regulacji faz rozrządu opracowanego przez firmę Lotus. Wdrożony w silniku

eksperymentalnym układ rozrządu zapewnia ciągła regulacje faz oraz skoków zaworów. Silnik nie posiada tradycyjnego walka

rozrządu, a poszczególne zawory sterowane są siłownikami hydraulicznymi dwustronnego działania. Całością kieruje

mikroprocesorowy system sterujący.

>>>

All Wesl Drive

Napęd na wszystkie koła

Nazwa konstrukcji samochodu, w której napęd przekazywany jest na wszystkie koła pojazdu.

 

 

 

BBBBBBB

Battery Positive Voltage

Punkt dodatniego potencjału akumulatora

Oznaczenie końcówek podłączeniowych elementów instalacji elektrycznej podłączonych do zacisku dodatniego akumulatora.

>>>

Battery

Akumulator

Elektrochemiczne źródło prądu stałego, mogące być wielokrotnie ładowane i rozładowywane.

>>>

By-Pass Air Control

Zawór obejściowy powietrza

Zawór obejściowy występuje w silnikach wyposażonych w turbosprężarki i umiejscowiony jest przed przepustnica. W momencie

gwałtownego zamknięcia przepustnicy (np. zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia) zadaniem zaworu jest zmniejszenie

ciśnienia pomiędzy turbosprężarka i przepustnica.

>>>

BARO

Barometrlc Pressure Sensor

Czujnik ciśnienia

Dostarcza do systemu sterującego układem wtryskowym informacje o aktualnym ciśnieniu atmosferycznym, co ma wpływ m.in.

na dawkowanie paliwa, Przeważnie jest czujnikiem półprzewodnikowym. Może być umieszczony w obudowie modułu sterującego

układem wtryskowym,

>>>

Before Bottom Dead Gentre

Przed dolnym zwrotem tłoka

Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji przed dolnym zwrotem tłoka, tzn.

momentu, gdy tłok osiąga swoje najniższe położenie w cylindrze. Czasem używa sie nazwy "dolny martwy punkt zwrotny".

>>>

Boost Control Deceleratian Device

Urządzenie odcinające dopływ paliwa podczas hamowania silnikiem

Zapobiega przegrzaniu układu wydechowego, a także powstawaniu tzw. strzałów w rurze wydechowej,

>>>

Bottom Dead Centre

Dolny zwrot tłoka

Określenie pozycji tłoka lub wału korbowego silnika w cylindrze. W tej pozycji tłok znajduje sie w najniższym położeniu

w cylindrze. Czasem używa sie nazwy dolny martwy punkt zwrotny",

>>>

Brake On Off

Przełącznik pedału hamulca

Przekazuje informacje

o wciśnięciu pedału hamulca do systemu sterującego układem wtryskowym, automatyczna skrzynia biegów, układem ABS i

systemem Cruise Control,

>>>

Barvmetric Pressure

Czujnik ciśnienia barometrycznego

>>>

Back-Pressure Transducer Valve

Zawór sterowany ciśnieniem w układzie wydechowym

Reguluje recyrkulacje spalin,

>>>

Brake

Hamulec

>>>

Before Top Dead Centre

Przed górnym zwrotem tłoka Określenie położenia wału korbowego silnika lub tłoka w cylindrze. Dotyczy pozycji przed

górnym zwrotem tłoka, tzn. momentu, gdy tłok osiąga w cylindrze swoje najwyższe położenie. Czasem używa sie nazwy "górny

martwy punkt zwrotny".

>>>

Bimetal Vacuum Switchlng Valve

Bimetalowy przełącznikowy zawór podciśnienia

Sterowany bimetaliczna płytka zawór podciśnienia. W zależności od temperatury działającej na bimetal zawór otwiera lub

zamyka odpowiednie kanały przepływowe. Używany jest m.in. do regulacji podciśnienia, jakiemu poddawana jest membrana

siłownika przestawiającego kat wyprzedzenia zapłonu w aparacie zapłonowym. Nazwa używana w samochodach marki Toyota ,

 

 

CCCCCCC

Clean Air Act

Norma czystości powietrza.

Nazwa stosowana w USA, Określa ona m.in. dopuszczalne wartości emisji poszczególnych składników w spalinach samochodowych.

>>>

Charge Air Cooler

Chlodnica powietrza.

Element systemu doladowania silnika spalinowego. W chłodnicy schładzane jest powietrze sprężone w układzie doladowania.

Pozwala to na zmniejszenie objętości powietrza podgrzanego w procesie sprężania. Czynnikiem chłodzącym jest opływające

powietrze atmosferyczne. Nazwa stosowana przez firmę Mazda.

>>>

Computer Aided Gear Shift

Komputerowe wspomaganie sterowania skrzyni biegów.

System mikroprocesorowy wspomagający sterowanie skrzynia biegów w ciężarówkach firmy SCANIA. System współpracuje z

mechaniczna skrzynia biegów, w której biegi przełączane sa przy pomocy siłownika pneumatycznego. Analizowane sa warunki

pracy silnika, prędkość samochodu i aktualnie włączony bieg, System może autonomicznie podejmować decyzje o zmianie

przełożenia lub jego rola ogranicza się do podpowiadania kierowcy propozycji zmiany biegu Ponadto posiada on system

samo diagnozy umożliwiający identyfikacje usterek.

>>>

Control Area Network

Lokalna siec sterująca.

Nazwa sieci służącej do transmisji danych pomiędzy systemami sterującymi umieszczonymi w samochodzie. Każdy system

posiada swój adres i interfejs, przez co może komunikować się z każdym innym systemem podłączonym do sieci. Dzięki

sieci wymiana danych pomiędzy dowolnymi systemami odbywa się bardzo szybko i przy pomocy tylko dwóch przewodów. Siec

może łączyć m.in. następujące systemy; ABS, sterowanie skrzynia biegów, sterownik silnika i sterowanie zawieszeniem.

>>>

Canister Purge Solenoid

Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa.

W celu redukcji emisji oparów paliwa ze zbiornika do otoczenia podczas postoju samochodu sa one gromadzone w pojemniku z

weglem aktywnym. Po nagrzaniu silnika opary benzyny z pojemnika oraz zbiornika paliwa kierowane SA do kolektora ssącego

przez zawór odpowietrzania zbiornika paliwa w celu ich spalenia.

>>>

Carburator

Gaźnik

Podzespół silnika samochodowego służący do wytworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej zasilającej silnik.

>>>

Catalytic Converter

Katalizator

Cześć układu wydechowego silnika, w której następuje neutralizacja (dopalenie) szkodliwych składników spalin(NOX, C0, HC

sa zamieniane na C02, H20, N2). Katalizator zbudowany jest z ceramicznego lub metalowego rdzenia z wydrążonymi

kanalikami, których powierzchnia jest pokryta związkami rodu i platyny. Ze względu na sposób działania katalizatory

można podzielić na: 1.utleniajace (Zamieniają one węglowodory na parę wodna oraz tlenek węgla na dwutlenek węgla dzięki

dostarczaniu dodatkowego powietrza z zewnątrz.), 2.utleniajacoredukujace (Złożone sa z dwóch katalizatorów połączonych

szeregowo. W pierwszym (redukującym) następuje redukcja tlenków azotu, a w drugim (utleniającym) zamiana tlenku węgla i

węglowodorów. Pomiędzy te katalizatory musi być doprowadzone powietrze z zewnątrz, aby umożliwić prace katalizatorowi

utleniającemu.), 3.wielofunkcyjne (Pracują bez dopływu dodatkowego powietrza. Neutralizują jednocześnie trzy główne

szkodliwe składniki spalin. Warunkiem ich poprawnej pracy jest utrzymywane przez układ zasilania silnika składu

mieszanki zbliżonego do stechiometrycznego.

>>>

Computer Active Technology Suspension

Zawieszenie komputerowo sterowane

Sterowany komputerowo system, umożliwiający zmianę parametrów trakcyjnych zawieszenia samochodu. System wprowadzony

przez firmę Jaguar.

>>>

Contact Breaker

Styki przerywacza

Elementy mechanicznego przerywacza obwodu zapłonowego. Styki przerywacza, tzw. młoteczek i kowadełko, przerywają obwód

pierwotny cewki zapłonowej, powodując przeskok iskry na elektrodach świecy,

>>>

Choke Breaker

Przerywacz ssania

Siłownik pneumatyczny, przyśpieszający otwieranie przesłony rozruchowej przy gaźnikowym zasilaniu silnika w miarę

wzrostu temperatury płynu chłodzącego. Umożliwia on poprawienie własności jezdnych przy nie nagrzanym silniku i unikanie

nadmiernego wzbogacania mieszanki. Nazwa stosowana przez firmę Toyota,

>>>

Cruise Control

Kontroler prędkości

Układ elektroniczny utrzymujący prędkość pojazdu na stałym poziomie. Układ przejmuje sterowanie i nadzór nad praca silnika, umożliwiając

jazdę ze stała prędkością bez ingerencji kierowcy,

>>>

Catalytic Converter

Katalizator

>>>

Cruise Control System

Układ kontroli prędkości

>>>

Capacitor Discharger Ignition

Zaplon kondensatorowy

Nazwa elektronicznej odmiany systemu zapłonowego, Energia niezbędna do wywołania wyładowania iskrowego gromadzona jest w

kondensatorze. Następnie kondensator rozładowywany jest przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej. Zalety takiego

rozwiązania to wysoka sprawność energetyczna układu zapłonowego oraz utrzymywanie stałej wartości wysokiego napięcia -

niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Czasem używa się zastępczo nazwy "zapłon tyrystorowy", co wywodzi się z

faktu, ze rozładowanie kondensatora przez uzwojenia pierwotne cewki odbywa się poprzez tyrystor.

>>>

Crankshaft Delay Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

Kolo zamachowe silnika posiada na swoim obwodzie nacięcia, Sa one wykorzystywane do określenia aktualnego położenia wału

korbowego. Umieszczony w pobliżu Kola czujnik generuje sygnał w momencie, gdy nacięcie znajduje się pod czujnikiem. Na

podstawie sygnału z tego czujnika obliczany jest moment zapłonu w cylindrach, System sterujący oblicza również prędkość

obrotowa silnika. Prawidłowe działanie czujnika położenia wału korbowego jest niezbędne do pracy systemu sterującego

układem wtryskowym.

>>>

CFI

Central Fuel Injection

Centralny wtrysk paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem. Charakteryzuje się umieszczeniem w kolektorze ssącym jednego wtryskiwacza

sterowanego elektronicznym systemem sterującym. Wada takiego rozwiązania jest m.in. skraplanie się mieszanki na

ściankach kolektora ssącego przy zimnym silniku oraz mniej precyzyjne dawkowanie paliwa, natomiast zaletami są : prostota

ukladu wtryskowego, nieskomplikowany system sterujacy oraz wystepowanie tylko jednego wtryskiwacza.

>>>

Continous (Constant) Fuel Injection System

System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

Nazwa sposobu zasilania silnika paliwem. Paliwo dostarczane jest do przewodu ssącego każdego cylindra przez oddzielny

wtryskiwacz. Dozowaniem paliwa zajmuje się mechaniczno-hydrauliczny układ wtryskowy. Nazwa ta najczęściej odnosi się do

układu firmy Bosch (np. K-Jetronic). Przy takim zasilaniu silnika dawkowanie paliwa odbywa sie przez mechaniczna

regulacje natężenia przepływu paliwa, a nie przez czas otwarcia wtryskiwacza, jak to ma miejsce w układach sterowanych

elektronicznie.

>>>

Continous (Constant) Injection System

System ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

>>>

Continous (Constant) Injection System-Eletronic

Elektroniczny system ciągłego (stałego) wtrysku paliwa

Układ CIS-E to odmiana systemu wtryskowego CIS firmy Bosch (np. KE Jetronic). W układzie tym czujniki rejestrują

zmienne warunki pracy silnika i dostarczają do systemu sterującego układem wtryskowym sygnały elektryczne. Po

przetworzeniu wykorzystywane są one do sterowania pracą silnika.

>>>

CKP

Crankshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

>>>

Closed Loop Operation

Praca silnika w układzie zamkniętym

Stan pracy silnika charakteryzujący sie tym, ze działa sprzężenie zwrotne od czujnika tlenowego w układzie wydechowym.

Praca taka umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie składem mieszanki paliwowej na podstawie sygnału z czujnika

określającego zawartość tlenu w spalinach. Zamkniecie pętli sprzężenia jest możliwe dopiero po nagrzaniu sondy tlenowej

do jej temperatury pracy (ok. 350 °C). Do tego momentu silnik pracuje, ignorując sygnał z czujnika tlenowego. Czasami

przy pracy nagrzanego silnika na biegu jałowym może nastąpić ochłodzenie sondy. Powoduje to otwarcie pętli sprzężenia

zwrotnego. Unikniecie tego zjawiska możliwe jest poprzez umieszczenie w czujniku tlenowym podgrzewacza.

>>>

Cold Mixture Heater

Pogrzewacz zimnej mieszanki

Układ podgrzewający zimna mieszankę paliwowo-powietrzna w gardzieli gaźnika. Podczas rozruchu zimnego silnika

odparowanie paliwa i uzyskanie prawidłowej mieszanki paliwowej jest utrudnione. Dzięki temu systemowi możliwe jest

lepsze odparowania paliwa i otrzymanie właściwej mieszanki zasilającej silnik przy niskich temperaturach.

>>>

CMP

Cramshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

Element systemu sterującego praca silnika informujący o aktualnym położeniu wału rozrządu.

>>>

CO

Carbon Monoxide

Tlenek węgla

Szkodliwy gaz, składnik spalin samochodowych.

>>>

CO2

Carbon Dioxide

Dwutlenek węgla

Składnik gazowy spalin samochodowych. Źródłem dwutlenku węgla jest pracujący silnik, a dodatkowo jest on otrzymywany w

katalizatorze, gdzie tlenek węgla jest zamieniany na nieszkodliwy dwutlenek węgla.

>>>

COMPREX

Compresion / Expansion

Sprezanie / Rozprezanie

Nazwa systemu doladowania silnika spalinowego. W systemie tym występuje sprężarka napędzana paskiem klinowym. W

sprężarce następuje zwiększenie ciśnienia doladowania wskutek impulsowego sprężania powietrza zasysanego, sprężonego

energia gorących spalin, W wirniku sprężarki następuje zetkniecie obu mediów gazowych (spaliny, powietrze), co powoduje,

ze układ posiada bardzo mata bezwładność. Umożliwia osiągniecie dużego ciśnienia doladowania już przy małych

prędkościach obrotowych (szczególnie ważne dla silników wysokoprężnych). W układzie pracuje również chłodnica powietrza

doładowanego. Z powodu stykania sie powietrza i spalin w systemie następuje w ograniczonym stopniu samoczynna

recyrkulacja spalin

>>>

Crankshaft Position Sensor

Czujnik położenia wału korbowego

>>>

Central Processing Unit

Procesor

Integralna cześć komputerowego systemu sterującego, w której dokonywane są obliczenia arytmetyczne. W systemach

sterujących występuje w postaci osobnego układu scalonego.

>>>

Compression Ratio

Stopień sprężania

Jeden ze wskaźników charakteryzujących konstrukcje silnika. Liczbowo jest on równy stosunkowi największej wartości

objętości komory cylindra nad tłokiem do wartości najmniejszej. Dla silników z zapłonem iskrowym jego wartość zawiera

sie w granicach 7.5 do 10.

>>>

Common Rail

Wspólna szyna

Nazwa systemu wtryskowego zasilania silników o zapłonie iskrowym lub samoczynnym przez elektromagnetycznie sterowane

wtryskiwacze, które pobierają paliwo ze wspólnego wysokociśnieniowego kolektora paliwowego. Taki sposób zasilania

silnika pozwala obniżyć zużycie paliwa (praca z bardzo ubogimi mieszankami oraz ograniczyć emisje szkodliwych składników

spalin.

>>>

Cold Start Injector

Wtryskiwacz zimnego startu

Umieszczony jest w kolektorze ssącym. Jego zadaniem jest dostarczanie dodatkowego paliwa przy rozruchu zimnego silnika.

Dostarczenie większej ilości paliwa jest potrzebne do skorygowania składu mieszanki. Czas otwarcia wtryskiwacza

rozruchowego regulowany jest przełącznikiem termiczno czasowym. Przełącznik termiczno czasowy posiada czujnik temperatury

płynu chłodzącego, który określa czas otwarcia wtryskiwacza. Zawiera sie on w granicach 1 do 15 sekund w zależności od

początkowej temperatury płynu.

>>>

Coolant Spark Control

Regulacja wyprzedzenia zapłonu

System stosowany w samochodach FORD zasilanych gaźnikowo. Główny element systemu to termo zawór podciśnienia, reagujący

na temperaturę płynu chłodzącego. Do momentu nagrzania silnika zawór ten odcina podciśnienie doprowadzane z kolektora

ssącego do podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu w aparacie zapłonowym.

>>>

Cold Start Spark Advance System

Regulacja wyprzedzania zapłonu przy starcie zimnego silnika

>>>

Cold Start Valve

Zawór zimnego startu

>>>

Closed Throttle Position

Czujnik zamknięcia przepustnicy

Element systemu sterującego praca silnika informujący o zamknięciu przepustnicy. Zazwyczaj jest to przełącznik sprzężony

mechanicznie z osią przepustnicy.

>>>

Coolant Temperature Sensor

Czujnik temperatury płynu chladzacego

Mierzy temperaturę cieczy chłodzącej silnik. Informacja wykorzystywana m.in. do uruchamiania wentylatora chłodnicy lub

przy rozruchu silnika do obliczenia dawki paliwa. Czujnik temperatury w większości przypadków zbudowany jest z

półprzewodnikowego materiału posiadającego negatywny współczynnik temperaturowy tzn. jego rezystancja maleje ze wzrostem

temperatury.

>>>

Compound Vortex Controlled Combustion

Konstrukcja komory spalania polegająca na zastosowaniu trzeciego zaworu (ssącego) i komory wstępnego spalania W komorze

wstępnej zapłonowi ulega bogata mieszanka, która powoduje zapłon ubogiej mieszanki w komorze głównej. Taka budowa komory

spalania powoduje redukcje HC w spalinach, ponieważ silnik zasilany jest uboga mieszanka.

>>>

Compound Valve Hemispherical Chamber

Półkulista komora spalania z zaworami w układzie V

Rodzaj konstrukcji komory spalania silnika

>>>

Constant Volume Sampling

Staloobjetosciowe urządzenie próbkujące

Urządzenie używane do wagowej analizy gazów emitowanych przez silnik w spalinach. Spaliny z rury wydechowej rozrzedzane

sa powietrzem o stałym natężeniu przepływu w komorze mieszalnikowej. Ilość emitowanych spalin jest mierzona, a następnie

usuwana z komory. Pewien procent spalin gromadzony jest jednak w specjalnym worku pomiarowym. Po zakończeniu pomiaru

zgromadzony gaz poddawany jest analizie. Aby otrzymać wagę wyemitowanego gazu, wystarczy pomnożyć koncentracje

poszczególnych gazów przez ogólna ilość spalin. Metoda umożliwia przeprowadzanie pomiaru w warunkach bardzo zbliżonych

do rzeczywistych.

 

 

DDDDDDD

Direct Current

Prąd stały

Skrót określający prąd stały, charakteryzujący sie niezmienna w czasie wartością napięcia i niezmiennym kierunkiem.

>>>

DC Motor

Silnik prądu stałego

W samochodzie takie silniki stosowane są do napędu wycieraczek, dmuchawy, jako rozruszniki elektryczne itp.

>>>

Degree

Stopień

Jednostka miary (np. temperatury lub kata)

>>>

Direct Fuel Injection

Bezpośredni wtrysk paliwa

Nazwa systemu zasilania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. W systemie tym paliwo jest wtryskiwane pod bardzo dużym

ciśnieniem (do 100 Mpa) bezpośrednio do cylindra za pomocą wtryskiwaczy sterowanych elektrycznie. Wtrysk bezpośredni

umożliwia zasilanie silnika bardzo ubogimi mieszankami (l, do 40), co pozwala na obniżenie zużycia paliwa oraz emisji

szkodliwych składników spalin.

>>>

DI

Direct Ignition

Zapłon bezpośredni

Nazwa systemu zapłonowego, w którym wyeliminowano rozdzielacz wysokiego napięcia. Cewki zapłonowe umieszczone są

bezpośrednio na świecach zapłonowych. Liczba cewek jest równa liczbie cylindrów. Zaleta systemu jest brak kabli

wysokiego napięcia, wada duża ilość cewek zapłonowych.

>>>

Dual Intake Cotrol Solenoid

Elektromagnetyczny regulator długości kolektora ssącego

Zawór elektromagnetyczny zmieniający objętość kolektora dolotowego powietrza. Pozwala na lepsze napełnienie cylindra

mieszanka w pewnych warunkach pracy silnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu można podnieść moment obrotowy silnika przy

małych prędkościach obrotowych i uzyskać polepszenie osiągów jednostki napędowej przy wysokich obrotach.

>>>

DIS

Distributorless Ignition System

Zapłon bezrozdzielaczowy

System zapłonu, w którym wyeliminowano rozdzielacz wysokiego napięcia. Przewody do świec zapłonowych wychodzą

bezpośrednio z cewek zapłonowych. W tym systemie zapłonu każda cewka zapłonowa współpracuje z dwoma świecami. Wszystkie

końce uzwojenia wtórnego cewki połączone sa bezpośrednio ze świeca więc przeskok iskry następuje jednocześnie w dwóch

cylindrach. W jednym iskra trafia na koniec cyklu sprężania, a w drugim na cykl wydechu. Energia wyładowania skupia się

na świecy cylindra, w którym zachodzi faza sprężania, gdyż wysokie ciśnienie powoduje zwiększona oporność dielektryka

pomiędzy elektrodami. Energia wyładowania w drugiej świecy jest wielokrotnie mniejsza i nie powoduje jej zużycia.

>>>

Digital Idling Stabilsier

Cyfrowy stabilizator obrotów biegu jałowego

Układ elektroniczny sterujący praca silnika na biegu jałowym. Jego zadaniem jest utrzymanie właściwej prędkości

obrotowej biegu jałowego niezależnie od temperatury silnika i jego obciążenia, np. przez włączone odbiorniki elektryczne

lub klimatyzacje. Regulacja odbywa sie poprzez dostarczanie dodatkowego powietrza do kolektora ssącego.

>>>

DLC

Data Link Connector

Złącze komunikacyjne

Nazwa złącza diagnostycznego w elektronicznym układzie sterującym praca odpowiednich podzespołów w samochodzie.

Umożliwia ono podłączenie odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, za pomocą które-go odczytuje sie informacje o

parametrach systemu sterującego.

>>>

Digital MultiMeter

Cyfrowy multimetr

Nazwa podręcznego, wielofunkcyjnego przyrządu pomiarowego. Najczęściej można nim mierzyć napięcie i natężenie prądu,

oporność, prędkość obrotowa i temperaturę. Przyrząd ten powinien posiadać duża oporność wejściowa przy pomiarze

napięcia, aby można było nim dokonywać pomiarów w układach elektronicznych.

>>>

DOHC

Double Over Head Camshaft

Podwójny wałek rozrządu w głowicy

Nazwa konstrukcji rozrządu silnika. Charakteryzuje sie dwoma watkami rozrządu umieszczonymi nad głowica, co umożliwia

zastosowanie czterech zaworów w każdym cylindrze.

>>>

Dash Pot

Tłumik tłokowy

Przeponowy tłumik tłokowy, uniemożliwiający gwałtowne zamkniecie przepustnicy, dzięki czemu unika sie gwałtownego

wzrostu podciśnienia w kolektorze ssącym w momencie zamykania przepustnicy. Ogranicza to tworzenie sie nadmiernie

wzbogaconej mieszanki oraz emisje HC i C0.

>>>

Differential Pressure Feedback Exhaust

Czujnik ciśnienia spalin

Jest on elementem układu recyrkulacji spalin. Zadaniem czujnika jest pomiar ciśnienia panującego w kolektorze wylotowym

silnika,

>>>

Digital Storage Oscilioscope

Oscyloskop elektroniczny z wewnętrzna pamięcią